Informasjon sendt til kommuner

Informasjon sendt til kommunene fra Domstoladministrasjonen om meddommervalget 2021.

Orientering til kommunene om domssogn og lagdømmeinndeling sendt fra Domstoladministrasjonen datert 18.12.2019

Til toppen