1. Kommunene blir varslet om behov for meddommere i domstolene

Innen 1. mars i valgåret skal domstolene melde til kommunene om behovet for meddommere.

Domstolene varsler kommunene hvordan fordelingen av meddommere skal være. Domstolene legger også behovet elektronisk inn i saksbehandlingssystemet Lovisa.

Fordelingen skjer ut fra kjønn, folketall i kommunene, og hvor mange ganger en antar en meddommer kan bli trukket ut til å gjøre tjeneste i domstolen.

Fordelingen er regulert i domstolloven §§ 64 og 65.

Til toppen