3. Meddommere og vandel

For at samfunnet skal ha tillit til domstolene, er det viktig at kommunene sørger for at det blir gjennomført en vandelsvurdering av meddommere. Dette handler om rettsikkerhet og muligheten til å kunne gjennomføre en verdig rettsforhandling.

Strafferettslig vandelsvurdering

For alle meddommere som inngår i et utvalg er det krav til at det ved rapportering er gjennomført strafferettslig vandel jf. domstolloven § 72,

Vandelsvurdering av meddommere foretas sentralt av Politiet, og de har utarbeidet et rutinedukument for vandelsvurdering i den forbindelse.

Lister over utvalg sendes altså ikke til det enkelte kontor eller politidistrikt for vandelsvurdering. Det skal heller ikke sendes direkte til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø.

Ved innsending av utvalget i Portal for meddommerutvalg må det bekreftes at det er gjennomført strafferettslig vandelssjekk.

Økonomisk egenevaluering

Et krav er at meddommere og skjønnsmedlemmer ikke må være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene. Det er domstolloven § 70 som setter krav til dette.

Det kan være flere måter å gjennomføre en økonomisk egenevaluering på. Ett eksempel er at kommunene innhenter nødvendige opplysninger direkte fra meddommerkandidaten, for eksempel gjennom et skjema på en nettside, eller at det sendes ut spørsmål/skjema til kandidatene pr e-post. Et annet alternativ for mindre kommuner er å ta direkte kontakt pr telefon.

Kommunene må bekrefte at det er gjennomført økonomisk egenevaluering ved innsending av utvalget i Portal for meddommerutvalg. Se steg 5.

Til toppen