Steg 7. Skjønnsmedlemmer og vandel

Sjekk av vandel gjelder også for skjønnsmedlemmer, se steg 3 for gjennomføring.

Til toppen