Rettsgebyr

transaksjon med bankkort

Rettsgebyr er et behandlingsgebyr som må betales av den som går til sak, eller av den som anker en rettsavgjørelse. Hvis man vinner saken, kan motparten pålegges å betale gebyret som en del av sakskostnadene. Rettsgebyret er fra 01.01. 2022 på kroner 1 223,-.

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Gebyret for ankeforhandling  er på (24 R) kr 29 352. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lovdata.no).

For saker som ikke ender med dom:

  • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) = kr 29 352
  • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) = kr 2 446          
  • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = kr 7 338
  • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = kr 2 446
  • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) = kr 14 676
  • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 under hovedforhandling betales kr 16 510 (dette er halvparten av 27 R / kr  33 021).

Tillegg for ankeforhandling som varer mer enn 1 dag:

 

(1 dag

 (24 R)

 28 776)

 

2 dager

 (27 R)

 33 3201

 

3 dager

 (30 R)

 36 690

 

4 dager

 (33 R)

 40 359

 

5 dager

 (36 R)

 44 028

 

6 dager

 (40 R)

 48 920

 

7 dager

 (44 R)

 53 812

 

8 dager

 (48 R)

 58 704

 
Lenke til lov om rettsgebyr på lovdata.no

Til toppen