Om Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter. Domstolen har sitt sete i Hamar tinghus, Østregate 41, Hamar.

Hamar tinghus, fasadeÅpningstid 08.00 - 15.00

Kontor: Østregt. 41, Hamar
Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar
Sentralbord: 61 99 12 00
E-post: elag@domstol.no

 

Lagmannsrettens hus,
Pakkhuset 20, Eidsvoll,
er kun betjent/åpen når rettsmøter pågår her.

  

Om domstolen

Eidsivating lagmannsrett er en av landets 6 lagmannsretter med hovedsete i Hamar tinghus, og rettssteder på Eidsvoll, Gjøvik og Lillehammer.

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettene i Innlandet fylke, samt Romerike i Viken. I tillegg er lagmannsretten ankeinstans for jordskifterettene i Innlandet og hele Viken fylke.

Rettssal

Sal 9 (Jurysalen), Hamar tinghus

Følgende tingretter og jordskifteretter hører inn under Eidsivating lagmannsrett:

  • Østre Innlandet tingrett (med rettssteder på Hamar, Elverum og Tynset).
  • Vestre Innlandet tingrett (med rettssteder på Gjøvik, Lillehammer, Fagernes og Vågåmo).
  • Romerike og Glåmdal tingrett (med rettssteder på Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger).
  • Østre Innlandet jordskifterett (med rettssteder på Hamar og Tynset).
  • Vestre Innlandet jordskifterett (med rettssteder på Lillehammer, Fagernes og Vågåmo).
  • Oslo og Østre Viken jordskifterett (med rettssteder på Lillestrøm, Kongsvinger og i Sarpsborg).
  • Vestre Viken jordskifterett (med rettssteder i Drammen og på Nesbyen).

Fra 1. mars 2022 utvides Eidsivating lagmannsrett ved at kommunene som sogner til Follo og Nordre Østfold tingrett innlemmes i lagdømmet. I den forbindelse skal den faste bemanningen økes med 5 dommere og 3 saksbehandlere.

På sikt skal også kommunene som sogner til Søndre Østfold tingrett overføres fra Borgarting lagmannsrett i Oslo til Eidsivating. Det vil innebære en ytterligere bemanningsøkning.

Til toppen