Om Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter. Domstolen har sitt sete i Hamar tinghus, Østregate 41, Hamar.

Hamar tinghus, fasadeÅpningstid 08.00 - 15.00

Kontor: Østregt. 41, Hamar
Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar
Sentralbord: 61 99 12 00
E-post: elag@domstol.no

 

Lagmannsrettens hus,
Pakkhuset 20, Eidsvoll,
er kun betjent/åpen når rettsmøter pågår her.

  

Om domstolen

Eidsivating lagmannsrett omfatter tre lagsogn; Innlandet Øst (tidligere Hedmark fylke), Innlandet Vest (tidligere Oppland fylke med  unntak av Jevnaker og Lunner) og Romerike i Viken (kommunene i Viken fylke som sogner til Øvre og Nedre Romerike tingrett). Lagmannsretten har faste rettssteder på Eidsvoll, Lillehammer og Gjøvik, i tillegg til hovedsetet i Hamar tinghus.

I forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien i 1995, ble Eidsivating lagdømme delt ved at Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus, ble opprettet som eget lagdømme med sete på Hamar. Den nye lagmannsretten var operativ fra 1. august 1995.

Rettssal

Sal 9 (Jurysalen), Hamar tinghus

Innenfor lagmannsrettens jurisdiksjonsområde er følgende 10 førsteinstansdomstoler:

Hedmarken tingrett, Hamar
Glåmdal tingrett, Kongsvinger
Sør-Østerdal tingrett, Elverum
Nord-Østerdal tingrett, Tynset
Sør-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer
Nord-Gudbrandsdal tingrett, Vågå
Gjøvik tingrett, Gjøvik
Valdres tingrett, Fagernes
Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm
Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at Jevnaker og Lunner sogner til Eidsivating jordskiftedømme.

Til toppen