Ansatte

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen som sammen med lagmannen og administrasjonssjefen har ansvaret for den daglige drift. Embetet har 15 faste dommerembeter (inkludert 1 jordskiftelagdommer), administrasjonssjef, 7 saksbehandlerstillinger og 1 jordskifteutreder.

Førstelagmann Nina Sollie, lagmann Pål Prestesæter og administrasjonssjef Jan Ferger utgjør lagmannsrettens lederteam.


 

Til toppen