Kontakt oss

Eidsivating lagmannsrett
Besøksadresse: Østregate 41, 2317 Hamar

Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar

Telefon:   61 99 12 00

E-post:      elag@domstol.no
Internett:    www.domstol.no/eidsivating

 

Til toppen