Organisering

Organisasjon og arbeidsgiveransvar.

Eidsivating lagmannsrett ledes av førstelagmannen. Ledelsen er for øvrig sammensatt av et lederteam bestående av førstelagmannen, lagmannen og administrasjonssjefen. Den daglige administrative ledelsen utøves av administrasjonssjefen.


 

Lederteam

 

Dommere       Økonomi         Beramming        Sekretariat              Rettsbetjenter

 

 

Til toppen