Om Follo og Nordre Østfold tingrett

Follo og Nordre Østfold tingret ble etablert 26. april 2021 da Follo tingrett i Ski og Heggen og Frøland tingrett på Mysen ble slått sammen til en tingrett som ledd i domstolsreformen. Begge rettsstedene opprettholdes i den nye tingretten. 

Tingretten blir ledet av en sorenskriver og har i tillegg 9 dommerstillinger, 5 dommerfullmektigstillinger, 1 administrasjonssjefsstilling og 16,5 saksbehandlerstillinger. Det er 10 stillinger på Mysen og 22,5 stillinger i Ski. 

Follo og Nordre Østfold tingrett er en fullfaglig domstol og behandler sivile tvistesaker, straffesaker, tvangs- og gjeldssaker, skiftesaker, konkurssaker og utfører oppgaver som Notarius Publicus. 

Kontaktinformasjon:

Follo og Nordre Østfold tingrett

Adresse: Postboks 64, 1401 Ski

Telefon: 64 00 30 00

E-post: follo.og.nordre.ostfold.tingrett@domstol.no eller tfnopost@domstol.no

 

Saker knyttet til kommunene Nesodden, Frogn, Nordre Follo, Ås, Vestby og Enebakk behandles ved tinghuset i Ski. Saker knyttet til kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet behandles ved tinghuset i Mysen. Det er tilsammen ca. 190 000 innbygggere i rettskretsen. I saker som skal settes med meddommere vil disse trekkes fra de kommunene som sogner til hvert av rettsstedene. 

Tinghuset i Mysen har adresse Jernbanegata 4, 1850 Mysen

Tinghuset i Ski har adresse Vestveien 22, 1400 Ski

 

Deponering av testament i Follo og Nordre Østfold tingrett

Tingretten har rettssted både i Ski og Mysen.

• Ski: Testamenter som ønskes oppbevart på rettssted Ski leveres i ekspedisjonen på tinghuset i Ski, eller sendes per post til adressen Follo og Nordre Østfold tingrett, Postboks 64, 1401 Ski.
• Mysen: Testamenter som ønskes oppbevart på rettssted Mysen leveres i ekspedisjonen på tinghuset i Mysen, eller sendes per post til adressen Follo og Nordre Østfold tingrett, Rettssted Mysen, Jernbanegata 4, 1850 Mysen.

 

Pga. koronapandemien er det restriksjoner på hvert rettssted. Ta derfor kontakt før du oppsøker tinghusene. 

Til toppen