Ski tinghus (åpningstider under Koronaperioden)

Follo tingrett i Ski og Heggen og Frøland tingrett på Mysen ble slått sammen 26. april i år.

Nytt navn er Follo og Nordre Østfold tingrett. Rettsstedene i Ski og Mysen opprettholdes og saker behandles ved samme rettssted som tidligere.

 

KORONSASITUASJONEN

imaged4py.png

Koronasituasjonen - smittevern og saksavvikling

I tråd med myndighetenes pålegg og anbefalinger for å hindre spredning av koronaviruset, er det enkelte begrensninger i driften av domstolene. Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som så langt mulig må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner. Samtidig er det viktig å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

Tinghuset er kun åpent for aktører som har en forhåndsavtale. Berammede rettsmøter avvikles digitalt når det er mulig og forsvarlig. Aktører i publikumssonen oppfordres til å bruke munnbind hvis 1 meters avstand ikke kan overholdes. Henvendelser vedrørende rettssaker må skje via prosessfullmektig/ forsvarer/bistandsadvokat. Øvrige henvendelser til tingretten kan skje per 64 00 30 00 eller tfnopost@domstol.no.

Smittevern i Ski tinghus:

Adgang til Ski tinghus

Tinghuset er inntil videre kun åpnet for parter og aktører i rettsmøter, og andre med nødvendige ærend etter forhåndsavtale. På grunn av faren for smitte, skal færrest mulig komme til tinghuset.

Ski tinghus innførte elektronisk registrering av besøkende ved bruk av QR-kode/sms fra 30.11.20

Kontaktinformasjon

 • Post sendes til Follo og Nordre Østfold tingrett, postboks 64, 1401 Ski eller på e-post til tfnopost@domstol.no
 • Telefon: 64 00 30 00; betjeningstid kl. 08.00-15.00

Ekspedisjonen

Er kun åpen for publikum med avtale.

 • Notarialbekreftelser: Ved bistand til notarialbekreftelse: Ta kontakt for timeavtale. Grunnet stor pågang, må du påregne at avtalen ligger noe frem i tid. For å avtale tid for notarialbekreftelse, ta kontakt på e-post: tfnopost@domstol.no.
 • Oppbudsbegjæringer: Oppbudsbegjæringer kan ikke leveres over skranke, men må sendes inn per e-post med skannet signatur eller i vanlig post. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.
 • Dødsfall og innlevering av testamenter: Testamenter kan ikke innleveres i ekspedisjonen, men må sendes per post. Det samme gjelder skjema for skifte og uskifte. Du kan ta kontakt på telefon eller sende e-post.

Smitteverntiltak ved fremmøte i tinghuset

Det kan få negative samfunnsmessige konsekvenser når tingrettens ansatte og aktører blir syke.

Hjelp oss å begrense smitte i Ski tinghus:

 • Ved mistanke om koronasmitte, ikke møt i tinghuset. Ta kontakt på e-post eller telefon: tfnopost@domstol.no, telefon 64 00 30 00
 • Følg myndighetens regler for håndhygiene og ved hosting
 • Hold avstand til andre i tinghuset
 • Meld fra til tingretten dersom du mistenker at du er koronasmittet mindre enn to uker etter at du har møtt i tinghuset

Brudd på smittevernregler kan bli politianmeldt.

Saksavvikling

Alle rettssaker planlegges gjennomført, med mindre annen beskjed blir gitt. Retten kan bestemme at rettsmøter skal avholdes som digitale møter.

Her kan du lese om hvordan du kobler deg til domstolenes videoløsning for digitale møter.

For saker som berammes med fysisk deltagelse, vil smittevernhensyn bli ivaretatt. Domstolenes saksgjennomføring skal ikke skape unødig smitterisiko. Dersom du ikke hører noe fra domstolen, skal du møte i tråd med innkallingen og øvrig informasjon du har mottatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

 • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig.
 • Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 10 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
 • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Media: Pga. avstandskrav under koronapandemien er det begrenset plass i rettssalene. Media bes ta kontakt i forkant av rettsmøter.

Takk for at du viser hensyn!

Rekommandert post til tingretten

Det anmodes om å ikke sende rekommandert post til tingretten. Rekommandert post prioriteres ikke og kan bli liggende en uke på posten uavhentet. Sendes det rekommandert post som haster, vennligst send i tillegg en e-post til vårt postmottak og varsle om sendingen.

 

Vi vurderer forholdene fortløpende og eventuelle endringer vil bli publisert.

 

 

Til toppen