Videomøte med domstolen?

Foto: Sarah Lyngholm Kristiansen

Videomøte med Gulating lagmannsrett.

Domstolane vil no bruke fjernmøteteknikk i større grad enn før. Du kan derfor verte invitert til eit «virtuelt møterom» for å delta i eit fjernmøte (videomøte) med domaren og andre aktørar i saka. Du vil på førehand få ei kalenderinnkalling eller eit brev med naudsynt informasjon å kunne ta del i videomøtet.

Les meir og finn rettleiing til korleis du kjem inn i domstolen sine videomøterom her.

 

 

Til toppen