Vitnestøtte

Foto: Sarah Lyngholm Kristiansen

Vitnestøtte

Skal du møte fysisk opp i våre lokaler for å vitne, og ønsker vitnestøtte, ta kontakt med oss. På grunn av pågående pandemi har vi ikke daglig vitnestøtte tilstede i våre rettslokaler.

Skal du møte som vitne i Bergen, ta kontakt med Linda M. Moen på tlf.: 55693982 eller mail: Linda.M.Moen@domstol.no

Skal du møte som vitne i Stavanger, ta kontakt med Sarah Lyngholm Kristiansen på tlf.: 51299080 eller mail: Sarah.Lyngholm.Kristiansen@domstol.no 

Du finner nyttig informasjon om det å vitne i retten her 

Digital vitnestøtte - Nytt tilbud til vitner i Bergen med oppstart i slutten av august 2021.

For vitner i Bergensregionen kan vi snart tilby digital vitnestøtte i samarbeid med Røde Kors. Digital vitnestøtte tilbys til deg som skal vitne og som ønsker noen å snakke med før og/eller etter at du har avgitt forklaring i retten.

Vitnestøtte er et tilbud hvor frivillige fra Røde Kors tilbyr nyttig informasjon og god støtte til de som ønsker det i domstolens lokaler. Vitnestøtteordningen sikrer at personer som skal vitne i retten føler seg trygge både før, under og etter de har avgitt sin forklaring. Den viktigste funksjonen til en vitnestøtte er å være et varmt og trygt medmenneske som ivaretar vitner i sitt møte med domstolen. Vitnestøtte bidrar med å sikre rettsstaten, da «trygge vitner er gode vitner» og vitneforklaringer kan bli mindre påvirket av nerver eller usikkerhet.

Digital vitnestøtte er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland tingrett, Gulating lagmannsrett, Hordaland Røde Kors og Norges Røde Kors. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen DAM. Digital vitnestøtte er en forlengelse av det eksisterende tilbudet med fysiske vitnestøtter i domstolen. Det er nå mange vitner som avgir sin forklaring digitalt, og både Røde Kors og domstolene mener det er viktig at også disse vitnene får tilbud om støtte. På digitale plattformer kan vi gjøre tilbudet tilgjengelig både for deg som ikke har muligheten til å møte fysisk opp og til deg som ikke ønsker å motta fysisk vitnestøtte. Vi håper på den måten at digital vitnestøtte kan gi hjelp til enda flere som skal vitne i retten.

Du vil få informasjon om muligheten for digital vitnestøtte sammen med innkallingen fra Stevnekontoret. 

Til toppen