Aktor

Den som representerer påtalemyndigheten i en straffesak, kalles aktor.

Aktor har juridisk embetseksamen og er vanligvis ansatt i politiet eller hos statsadvokaten.

For at tiltalte skal kunne dømmes, må aktor føre bevis for at han er skyldig. Tiltalte skal ikke være nødt til å føre bevis for at han er uskyldig. Aktor skal være mest mulig nøytral og skal også presentere de bevisene som går i tiltaltes favør.

Til toppen