Vitnestøtte

Hålogaland lagmannsrett etablerer i samarbeid med Tromsø Røde Kors vitnestøtte i tinghuset i Tromsø.

En vitnestøtte gir vitner medmenneskelig støtte og bistand og orienterer vitnet om hva som skal skje i rettssalen. Ordningen gir tryggere vitner og dermed bedre vitneforklaringer. Dette bidrar til å styrke sakens opplysning og med dette også rettssikkerheten. Ordningen bygger på en avtale mellom Domstoladministrasjonen og Norges Røde Kors, der frivillige fra Røde Kors utfører vitnestøttearbeid i domstolene.

Informasjon om vitnestøtte på domstol.no

 

 

Til toppen