Ansatte

Blomstervase

Hålogaland lagmannsrett ledes av førstelagmann som sammen med lagmann og administrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift.

Domstolen har i tillegg 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en utreder og 8 saksbehandlere. Syv av de faste utnevnte lagdommerne er kvinner.

Lagmannsretten har knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som har gått av med pensjon.

Lagmannsretten benytter også av dommere fra tingretter eller andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkalles i den enkelte sak. I den enkelte sak kan aldri mer enn en ekstraordinær eller tilkalt dommer gjøre tjeneste.

Oversikt over ansatte.

 

Til toppen