Embetskretsen

Lovbok

Hålogaland lagdømme omfatter fylkene Nordland og Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen. Lagdømmet vårt er delt i tre lagsogn og består av Nordland, Troms og Finnmark.

Til lagsognet Nordland tilhører Helgeland tingrett og Salten og Lofoten tingrett.

Til lagsognet Troms tilhører Midtre Hålogaland tingrett og Nord-Troms og Senja tingrett.

Til lagsognet Finnmark tilhører Vestre Finnmark tingrett og Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegodditt/Indre og Østre Finnmark tingrett.

Det er videre seks jordskifteretter i lagdømmet:

  • Helgeland
  • Lofoten og Vesterålen
  • Salten
  • Ofoten og Sør-Troms
  • Nord-Troms
  • Finnmark

 

Til toppen