Informasjon knyttet til situasjonen med covid-19

Hålogaland lagmannsrett har tilnærmet normal drift og saksavvikling under gjeldende smitteverntiltak. Vi benytter reglene i lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. for å avhjelpe begrensninger pandemien kan sette for den dømmende virksomheten.

For å begrense antall personer til Tinghuset i Tromsø og øvrige rettssteder oppfordres parter til å vurdere om saker de har for lagmannsretten kan behandles skriftlig, om rettsmøtet helt eller delvis kan behandles ved fjernmøte eller om parter, vitner eller sakkyndige kan gi forklaring ved fjernavhør.

Domstolen er åpen for publikum, men på grunn av smittefaren oppfordres det til at bare personer med nødvendig ærend møter opp. Lagmannsretten vil konkret vurdere om publikum kan være til stede i rettssalen eller må overvære forhandlingene fra et egent rom.

Alle som kommer til Hålogaland lagmannsrett må følge smitteverntiltakene. Det anbefales å bruke munnbind i fellesområder og frem til tilvist plass i rettssalen. Du må ikke møte opp i lagmannsretten dersom du har symtom på forkjølelse, mistenker koronasmitte eller er i karantene. Parter, aktører og andre som skal til Hålogaland lagmannsrett må gjøre seg kjent med gjeldende smitteverntiltak før en møter i lagmannsretten.

Ta kontakt med Hålogaland lagmannsrett på telefon 77 60 35 00 eller e-post halogaland.lagmannsrett@domstol.no dersom du er innkalt til lagmannsretten og ikke kan møte på grunn av symptom på smitte eller karantene.

Hålogaland lagmannsrett tilbyr i denne tiden ikke vitnestøttetjeneste eller besøk for skoleklasser.

Her er mer informasjon om smittevern i domstolene

Til toppen