Koronaviruset - informasjon før oppmøte

Haugaland og sunnhordland tingrett tilpasser all aktivitet i forhold til gjeldende sentrale føringer i nasjonale retningslinjer om smittevern. Oppdatert informasjon om nasjonale retningsliner finner du her.

I tråd med strenge smittevernregler mot Covid-19, kan du ikke møte opp i tingretten sine lokale dersom du har tegn til forkjølelse, hoste, feber eller du er i karantene. Det er viktig at retten snarest mulig blir varslet ved aktuelle smittevernspørsmål. Vi vil så godt det lar seg gjøre finne gode løsninger slik at sakene i størst mulig grad kan gjennomføres. Dersom vi skal klare å minimalisere smittefaren gjennom oppmøte i tingretten, er det avgjørende at alle også er nøye med å følge generelle råd om god hygiene og avstand til andre.

For de fleste saker legger vi opp til helt eller delvis oppmøte. Noen saker blir også gjennomført fullt ut digitalt. Før du skal møte i sak, vil du få nærmere beskjed om det skal vere oppmøte eller om møtet skjer digitalt.

Informasjon om oppkobling til domstolene sin videoløsning finner du her

Ansvarlig dommer på saken vurderer om det er praktisk mulig å ta imot publikum.

Ved eventuelle brudd på retningslinjene, må dommeren vurdere om saken kan fortsette eller ikke.

Registrering av besøksande
For å tilrettelegge for muleg sporing av smitte som følge av Covid-19, har noen av rettsstedene lagt opp til registrering med QR-kode (dette kan en enkelt gjøre ved bruk av kamera på mobiltelefonen) eller ved SMS. Ta kontakt med tingretten dersom du har behov for veiledning.

Kontaktinformasjon

Post: Haugaland og Sunnhordland tingrett, postboks 385, 5501 Haugesund

E-post: haugaland.og.sunnhordland.tingrett@domstol.nothospost@domstol.no

Telefon: 52 70 14 00

 

 

Til toppen