Om tingretten

Haugaland tingrett fasade

Haugaland og Sunnhordland tingrett er en førsteinstansdomstol med tinghus i Haugesund og på Leirvik.

Domstolen ble opprettet 26. april 2021 etter sammenslåing av Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett.

Vår dømmende oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 52 70 14 00

E-post: haugaland.og.sunnhordland.tingrett@domstol.no 

            thospost@domstol.no

 

 

Til toppen