Ansatte

Haugaland og Sunnhordland tingrett har følgende ansatte:

Sorenskriver:
Tine Margrethe Odland

Tingrettssdommere:
Per Annstein Aarvik
Leif Egil Holstad
Helga Elisabeth Hågenvik
Signe Margrethe Lundegård
Svein Åge Skålnes
Arne Vikse
Marte Lysaker
Håkon Velde Nordstrøm

Dommerfullmektiger
Hanne Haraldseide Brekke
Per Kristian Lundqvist
Anette Jacobsen Mokleiv
Helge Skåland
Stine R. Håkonsen

Administrasjonssjef:
Geir Ståle Nordstrøm
 
Seksjonssjef
Nancy Simonsen Sele
Svanhild Skogseide
 
Saksbehandlere
Heidi Bengtsen
Janne Bjerkreim
Marian Rasmussen Eike
Alexandra Grindhaug-Blank
Hanne Nesbø Haugland
Tone Eike Helgeland
Ida Helgeland
Ellen M. Lorentzen
Feilicia Melander
Jorill Agathe Drange Melkevik
Nils Storesund Mokleiv
Kristine Ringen
Karin Sørheim
Hilde Risanger Vandaskog
Ragnhild H. Aarskog
Til toppen