Veiledning ved dødsfall - timebestilling

FOREBYGGING AV KORONASMITTE:

Veiledning i privat skifte vil nå i en periode kun tilbys via telefon. Kontakt oss på haug_skifte_konkurs@domstol.no

 

 

 

Haugaland tingrett har innført timebestilling for arvinger/pårørende.

Dette har medført endringer i domstolens rutiner og saksbehandling opp mot arvinger, pårørende og begravelsesbyråene.

Endringene er innført for at domstolen skal kunne forbedre sin service overfor det rettssøkende publikum.

 

Timebestilling for veiledning.

Time for veiledning bestilles av de pårørende. Time for veiledning bestilles pr. mail til domstolens postmottak haug_skifte_konkurs@domstol.no, pr. brev eller på telefon 52 70 14 00. For raskest mulig saksbehandling vil timebestilling pr. mail være å foretrekke. Man vil ikke få veiledning ved personlig oppmøte dersom time for veiledning ikke er bestilt på forhånd. Veiledningstime kan også bestilles og foregå pr. telefon.

 

Når kan man forvente veiledning?

Veiledning vil gis mandag, onsdag og fredag hver uke på telefon eller ved bestilt time for personlig oppmøte.

 

Nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at de pårørende gis beskjed om at ved oppmøte til veiledningstime medbringes nødvendig dokumentasjon samt at man har tenkt igjennom hva det er man har spørsmål om.

 

Når kan domstolen kontaktes?

Domstolen kan kontaktes når dødsfallet er registrert ved domstolen. Det har derfor ingen hensikt at arvinger/pårørende tar kontakt umiddelbart etter at dødsfall har inntruffet.

 

Utstedelse av skifteattest

Etter at skjema er innlevert vil skifteattest bli ettersendt. Unntaksvis kan skifteattest bli utstedt under veiledningstimen.

 
Til toppen