Om Helgeland tingrett

Rana tingrett Om Rana tingrett.jpg

Mandag 26. april 2021 ble Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett slått sammen til Helgeland tingrett.

Helgeland tingrett er førsteinstansdomstol for følgende kommuner på Helgeland i Nordland fylke:
Alstahaug, Aarborte/Hattfjelldal, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Rettskretsen har nærmere 80 000 innbyggere.Helgeland tingrett har bemannede rettssteder i Brønnøysund, Mo i Rana og i Sandnessjøen.

I tillegg har tingretten rettslokaler i Mosjøen, som deles med Hålogaland lagmannsrett. Rettslokalene i Mosjøen er kun tilgjengelig i forbindelse med saksavvikling.

De dømmende oppgavene i tingretten er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet tvangssalg av eiendom, konkursbehandling, gjeldsordning, dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Helgeland tingrett behandler også alle mortifikasjonssakene i landet. I tillegg behandler tingretten klagesaker fra Statens innkrevingssentral.

Tingrettens bemanning består av sorenskriver, fem tingrettsdommere, fem dommerfullmektiger og 14 administrativt ansatte.

Åpningstider i ekspedisjonene i Brønnøysund, Mo i Rana og i Sandnessjøen:
Mandag – fredag kl 08:30 til 15:00. På grunn av koronasituasjonen kan ekspedisjonene ha andre åpningstider enn dette. Ring telefon 75 43 17 40 for opplysninger om åpningstider.

Besøksadressene er:
Rettssted Brønnøysund: Sivert Nielsens gate 24, Rådhuset, Brønnøysund.
Rettssted Mo i Rana: Nytorget 1, Mo i Rana.
Rettssted Sandnessjøen: Torolv Kveldulvsons gate 61, Sandnessjøen.

Felles postmottak til Helgeland tingrett:
Helgeland tingrett, Postboks 1024, 8602 Mo i Rana.

Felles e-postmottak til Helgeland tingrett:
E-post: helgeland.tingrett@domstol.no

Felles sentralbord til Helgeland tingrett:
Telefon: 75 43 17 40.

Ledige stillinger
Eventuelle ledige stillinger finner du på www.domstol.no og  www.jobbnorge.no

 

 

Til toppen