Historikk

Ved Kgl.res.av 5.5.1859 ble det bestemt at Helgeland sorenskriveri skulle deles i to, Søndre Helgeland og Nordre Helgeland sorenskriverier. Denne todelinga besto til 1919 hvor det ved Kgl.res. av 11.7.1919 ble bestemt at daværende Søndre Helgeland skulle deles i to og fikk navnene Alstahaug og Brønnøy sorenskriverier.

Samtidig skiftet Nordre Helgeland navn til Rana sorenskriveri. Dermed hadde Helgeland fått tre domstoler. 

De tre tingrettene på Helgeland, Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett samarbeidet tett fra 2015-16, som følge av at domstolene hadde felles ledelse.

Den 26. april 2021 ble de tre tingrettene slått sammen til Helgeland tingrett.

Til toppen