Rettsmøter i digitale saker

Hordaland tingrett fører som hovedregel digitale hovedforhandlinger i straffesaker (MED) uten papirkopier av saksdokumenter i retten.

Hovedforhandlinger i sivile saker blir allerede gjennomført digitalt når partene er representert av advokat.

Les våre retningslinjer for håndtering av digitale saker

Til toppen