Ingen vigsel i domstolene

Etter 1. januar 2018 er kommunen stedet å henvende seg for borgerlig vigsel. 

Kontakt kommunen om vigsel

Planlegger dere å gifte dere, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen der vielsen skal skje. I 2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.  

Ønsker du kopi av vigselsattest?

  • Hvis du giftet deg etter 01.10.2004 - kontakt Folkeregisteret
  • Hvis du giftet deg før 01.10. 2004 - kontakt tingretten (Oslo byfogdembete for Oslo)
  • Hvis du giftet deg før 1975, kontakt Statsarkivene

Tidligere inngåtte partnerskap som skal omgjøres til ekteskap må du også henvende deg folkeregisteret om.

Hva er vigselsattest?

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Til toppen