For advokater

Som prejudikatdomstol behandler Høyesterett anker som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller som det av andre grunner er særlig viktig å få avgjort i øverste instans.

Dette stiller høye krav til alle aktørene i en ankesak – prosessfullmektiger, aktorer og forsvarere. Av advokater som møter for Høyesterett, forventes det god kjennskap til saken, gode juridiske kunnskaper, erfaring i prosedyre og kunnskap om prosedyreteknikk.

Høyesterett har utarbeidet en veiledning for advokater. Formålet med veiledningen er å gi advokatene et best mulig grunnlag for å oppfylle de krav som forventes, og å bidra til et godt samspill. Veiledningen gir svar på mange praktiske spørsmål om anke, anketilsvar, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Den gir også detaljert informasjon om krav og forventninger til skriftlige og muntlige innlegg og gir også mange konkrete råd om hvordan oppdraget i skranken kan løses på en god måte.

Til toppen