De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen
Nordisk høyesterettsdommerseminar, Stockholm 23. og 24. mars 2015

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler:
Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett

Til toppen