Samerett i Høyesterett

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Trondheim 8. februar 2017

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Trondheim 8. februar 2017: "Samerett i Høyesterett"

Til toppen