The Norwegian Supreme Court as the Guardian of Constitutional Rights and Freedoms

Innlegg ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Oslo 18. september 2017

Innlegg ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen på seminaret "Norway in Europe", Oslo 18. september 2017:"The Norwegian Supreme Court as the Guardian of Constitutional Rights and Freedoms".

Til toppen