Høyesterett som uavhengig organ

Innlegg ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Universitetet i Bergen 13. april 2015

Innlegg ved et symposium ved Universitetet i Bergen 13. april 2015 i forbindelse med Høyesteretts 200-årsjubileum.

Til toppen