Kontraktsfortolkning - husleie

30.01.2001, Sak nr. 2000/631, sivil sak, anke

Leiekontrakten § 8

Bikes & Boards Grünerløkka AS (advokat Jan Benjamin Rødner) mot Torshovgaten 5 ANS (advokat Gunnar Rohr Torp)

Dommere: Flock, Lund, Stang Lund, Bruzelius, Dolva

Bikes & Boards Grünerløkka AS inngikk i 1989 kontrakt om leie av butikklokale i første etasje i Thv Meyersgt 34 i Oslo. Leieperioden ble i kontraktens § 8 avtalt til 5 år "med rett til fornyelse for ytterligere 5 år av gangen, såfremt leieforholdet ikke har vært misligholdt og eierne ikke selv ønsker å benytte lokalene". Leieforholdet måtte i tilfelle avbrytes ved varsel senest 6 måneder før utløpet av 5-års perioden.

Torshovgaten 5 ANS ble ny eier i 1997. Diverse leiligheter ble deretter rehabilitert og seksjonert og lagt ut for salg i 1999. Bikes & Boards fikk tilbud om å kjøpe sine butikklokaler som også ble avertert til salgs. Ved brev 11. mai 1999 varslet eierne om at leiekontrakten ikke ville bli fornyet. Dette ble begrunnet med ønske om å etablere egen virksomhet i lokalene. Samtidig ble tatt kontakt med arkitekt for å få utarbeidet planer og søknader om nødvendige offentlige tillatelser. Bikes & Boards gikk til søksmål mot huseierne og krevde rett til fortsatt leie. Torshovgaten 5 ANS ble frifunnet både i byrett og - under dissens - i lagmannsrett. Høyesterett kom enstemmig til at Bikes & Boards hadde rett til fortsatt å leie lokalene etter 1. januar 2000. Høyesterett bemerket at bestemmelsen om eierens rett til å avbryte leieforholdet lett kunne misbrukes i forsøk på å få frigjort lokalene for andre formål enn egen virksomhet. For å motvirke dette måtte det stilles krav om at det var tale om et ønske om egen bruk som eierne hadde til hensikt å realisere. Ut fra en konkret bedømmelse av situasjonen på det tidspunkt varselet ble gitt, hvor det også ble tatt hensyn til etterfølgende forhold, fant Høyesterett ikke sannsynliggjort at eierne på noe tidspunkt reelt hadde tatt sikte på å drive egen virksomhet i lokalene.

Til toppen