Straffutmåling - ransforsøk - samfunnstjeneste.

26.01.2001, Sak nr. 2000/1297, straffesak, anke

Straffeloven § 267

Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ellen Cathrine Greve) mot A (asdvokat John Christian Elden)

Dommere: Lund, Aarbakke, Frisak, Oftedal Broch, Dolva

A er 24 år. Hans foreldre var rusmisbrukere. Etter at de ble arrestert for narkotikakriminalitet da han var 15 år ble han plassert av barnevernet hos sine farforeldre, der han også tidvis har bodd etter at han ble voksen. I desember 1998, da han selv hadde misbrukt narkotika i fire år, ble han klar over at farmoren oppbevarte mange penger hjemme. Sammen med en person som han hadde narkotikagjeld til, planla han å rane farmoren.

Etter å ha fått farfaren vekk, utstyrte de seg med hammer og øks, maskerte seg med skjerf og kom seg inn i huset der de truet farmoren ved å vise henne redskapene og si at de ville ha alle pengene hennes. Hun ble bundet til en stol, men kom seg etter hvert løs og fikk ringt til politiet fra en nabo mens gjerningsmennene gjennomsøkte huset. Hun gjenkjente sitt barnebarn, men var meget redd da hun forsto at de var i narkotikarus. Han var også dømt for noen andre forhold av underordnet betydning ved straffutmålingen. Etter løslatelse fra varetekt i januar 1999 tok domfelte frivillig opphold ved et evangeliesenter i Hedmark der han ble i 8 måneder for å komme ut av sitt rusmisbruk. Det synes han i dag å ha klart. Han har fått nytt miljø, og bor i dag igjen hos farforeldrene. Han har mesteparten av 2000 vært under attføring i en bedrift der han vil få lærekontrakt og som gir ham svært godt skussmål. I byrett og lagmannsrett ble han idømt 360 timer samfunnstjeneste med subsidiær fengselsstraff 1 år og 5 måneder samt 30 dager ubetinget fengsel som var sonet ved varetekt. Påtalemyndighetens anke for å få deldom ble forkastet av Høyesterett.

Til toppen