Straffutmåling - utuktig omgang med barnebarn

20.03.2001, Sak nr. 2000/1502, straffesak, anke

Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og § 207 første ledd første straffalternativ

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Dommere: Frisak, Skoghøy, Gussgard, Stang Lund, Aasland

A er funnet skyldig i massive overgrep mot sitt barnebarn. Lagretten svarte nei på tilleggsspørsmål om samleie, byretten hadde funnet ham skyldig også i samleie. Han ble dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder i byretten og 5 år i lagmannsretten. Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen.

Ved straffutmålingen la Høyesterett vesentlig vekt på de massive overgrepene som hadde foregått over en lang periode, fra barnebarnet var fire til fjorten år. Overgrepene var særdeles nedverdigende og smertefulle. Han hadde blant annet gjentatte ganger ført fingre inn i skjedeåpningen, berørt skjedeåpningen med sitt kjønnsorgan, brukt barnets hånd til å masturbere seg m.m. Det ble lagt vesentlig vekt på det særlig grove overgrepet som fant sted ved bruk av hund. Det ble også lagt betydelig vekt på at fornærmede som følge av overgrepene hadde fått alvorlige psykiske skader, og at det var tvil om selv langvarig behandling ville gi lindring av de alvorlige psykiske symptomene og bedre hennes funksjonsnivå vesentlig. Høyesterett kom til at tidsforløpet, de straffbare handlinger fant sted i tiden 1979-1989, bare kunne tillegges begrenset vekt ved straffutmålingen i denne saken hvor domfelte ved massive overgrep over en lang periode hadde påført sitt barnebarn invalidiserende psykisk skade. Hans alder, han er nesten 73 år, og det forhold at han er psykisk svekket, kunne av samme grunn heller ikke tillegges vekt av betydning ved straffutmålingen.

Til toppen