Uaktsomt drap ved føring av fritidsbåt

12.01.2001, Sak nr. 2000/894, straffesak, anke

Straffeloven §§ 239 og 422

A (advokat Frode Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Dommere: Matningsdal, Stang Lund, Lund, Coward, Smith

A var i lagmannsretten dømt til 6 måneder fengsel for uaktsomt drap ved bruk av fritidsbåt samt forseelse mot straffeloven § 422 annet ledd.

Sakens bakgrunn er at han en natt i slutten av juli 1997 ved føring av en mindre fritidsbåt forårsaket at en annen person som førte en tilsvarende båt falt i sjøen og druknet. A og fornærmede hadde forut vært sammen med en del andre personer på en hytte hvor det ble drukket betydelige mengder alkohol. Fornærmede var ifølge lagmannsretten "kraftig beruset", og A hadde i perioden kl. 18.00 - 02.00 etter eget utsagn drukket ca. seks liter pilsnerøl. Ulykken skjedde da fornærmede om natten kl. 02.30 var på hjemtur, og som følge av at A forsøkte å stanse ham. I den forbindelse svingte A plutselig mot babord og stanset ca. to båtlengder foran fornærmedes båt. Fornærmede kolliderte med As båt og falt i sjøen. A mislyktes i redningsforsøket slik at fornærmede druknet. Det forelå ingen anvendelig blodprøve av A slik at lagmannsretten beregnet hans alkoholkonsentrasjon på grunnlag av de opplysningene som han gav om sitt konsum. På dette grunnlag syntes lagmannsretten å ha lagt til grunn at han uten mellomliggende forbrenning ville ha fått en alkoholkonsentrasjon på nærmere tre promille. Ved tilbakeregningen hadde lagmannsretten tatt utgangspunkt i en gjennomsnittsforbrenning på 0,15 promille som tilsvarer den gjennomsnittlige forbrenningen i befolkningen. Forskning har imidlertid vist at en del personer kan ha vesentlig høyere forbrenning. Da rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, var det en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke hadde drøftet om det av denne grunn skulle ha vært anvendt en høyere forbrenningsfaktor. Høyesterett fremhevet at det uaktsomme drapet, hvor domfellelsen ble stående, kvalifiserte for en lengre ubetinget fengselsstraff. Men da det hadde gått tre og et halvt år til avgjørelsen i Høyesterett, måtte straffen reduseres. Straffen ble etter dette satt til fem måneder fengsel.

Til toppen