Høyesterett - sivil

Eiendomserverv ved alders tids bruk

05.10.2001, Lnr. 5B/2001, nr. 340/1999 Grunneiere og rettighetshavere i Manndalen, under gnr. 29-35 i Kåfjord kommune (advokat Christian B. Hjort mot Staten v/Landbruksdepartementet (advokat Steinar Magel)

To saker: Preferansekapital - Skattepliktig fordel?

27.06.2001, sak nr. 2000/1064, sivil sak, anke og sak nr. 2000/1066, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 §§ 42, første ledd og 53 første ledd femte punktum Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) mot Christiania Bank og Kreditkasse ASA (advokat Harald Willumsen) og Staten v/Sentralskattekontor

Til toppen