Høyesterett - straff

Straffutmåling - forsøk på voldtekt

20.12.2001, 2001/1335, straffesak, ank § 192 og § 6 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Til toppen