Høyesterett - straff

Straffutmåling - forsøk på voldtekt

20.12.2001, 2001/1335, straffesak, ank § 192 og § 6 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Kjøp og sal av hasj

23.05.2001, sak nr, 2001/221, straffesak, anke Straffeloven § 162 første leden A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal)

Til toppen