Straffutmåling - forsøk på voldtekt

20.12.2001, 2001/1335, straffesak, ank

§ 192 og § 6

A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven)

Dommere: Aarbakke, Skoghøy, Mæland, Rieber-Mohn, Tjomsland

A, som på gjerningstiden var vel 17 år gammel, var av lagmannsretten idømt en straff av fengsel i 2 år og 6 måneder for forsøk på voldtekt av en kvinne som var 22 år gammel.

Kvinnen ble angrepet sent om kvelden på en bussholdeplass. Hun ble tilført et farlig stikk i halsen og flere risp med en kniv eller knivlignende gjenstand. Kvinnen fikk også flere betydelige psykiske skader, som brakte henne ut av arbeidsforhold og alminnelige sosiale forhold. A var både kort tid før og vel et års tid etter forbrytelsen i to dommer idømt fengselsstraffer for en rekke forhold med klare innslag av til dels farlig vold. Lagmannsretten fastsatte en straff av fengsel i 2 år og 6 måneder som fellesstraff med den betingede del på 11 måneder fengsel av en tidligere dom. Høyesterett forkastet domfeltes anke.

Til toppen