Oppgjør etter heving av forbrukerkjøp

07.02.2002, 2001/762, sivil sak, anke
Kjøpsloven §§ 65 og 69 første ledd
A-Møbler AS, Hjelpeintervenient: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (advokat Bjørn Stordrange) mot A, Hjelpeintervenient: Forbrukerrådet (advokat Sven Eriksrud)
Flock, Oftedal Broch, Gussgard, Coward og Dolva

A kjøpte i 1993 under januarsalget et møblement hos A-Møbler AS. Prisen var nedsatt fra kr 20 750 til kr 14 990. Knapt 3 ½ år senere revnet stoffet flere steder, og A reklamerte og krevde heving.

Oslo byrett frifant selgeren. Retten fant at det ikke var reklamert i tide. Lagmannsretten godtok hevingskravet og dømte selgeren til å betale kjøperen kr 7 790. Det var da fra kjøpesummen gjort fradrag på kr 7 200, som vederlag for kjøperens nytte av møblene, jf. kjøpsloven § 65 første ledd. I tillegg ble kjøperen tilkjent 12 % årlig rente av kjøpesummen, jf. § 65 annet ledd. For Høyesterett gjaldt saken tre spørsmål knyttet til det økonomiske oppgjøret. (1) Selgeren gjorde forgjeves gjeldende at han bare pliktet å svare rente av differansen mellom kjøpesummen og det nyttevederlaget som kjøperen ble belastet. (2) Høyesterett fastsatte nyttevederlaget ut fra gjenstandens verdi, den normale brukstid for denne type salgsgjenstand og det tidsrom kjøperen hadde brukt gjenstandene. En normal gjennomsnittlig brukstid på 10 år ga et årlig nyttevederlag på kr 1 500, og det samlede nyttevederlaget ble dermed redusert til kr 5 250. (3) Kjøperen gjorde gjeldende at det var den fulle pris som var "gjengs pris ved overtakelsen", jf. kjøpsloven § 69 første ledd, og krevde erstattet rabatten på kr 5 760. Kravet ble ikke tatt til følge. Høyesterett viste til plikten til lojalitet i kontraktsforhold og til at det i Oslo-området var muligheter for dekningskjøp til rabatterte priser i en ikke uvesentlig del av året.
Til toppen