Sedelighetsforbrytelse

27.11.2002, 2002/453, straffesak, anke
Straffeloven § 198 slik bestemmelsen lød fram til 11. august 2000
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ottar Lien)
Matningsdal, Gjølstad, Tjomsland, Støle og Schei

A ble i 1988 for alltid fradømt retten til å praktisere som psykolog etter at han for andre gang ble dømt for å ha oppnådd utuktig omgang med en pasient ved misbruk av sin stilling. Han fortsatte likevel klientforholdet med to tidligere pasienter, og i den påfølgende tiårsperioden oppnådde han ved misbruk av sin stilling ved en rekke anledninger utuktig omgang med disse pasientene.

Han innbilte dem at de i barndommen hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og at handlingene ville ha en gunstig effekt på behandlingen av dem. Handlingene bestod primært i masturbering - dels ved at han masturberte pasientene, og dels ved at de masturberte ham. Han hadde også ført sin penis inn i deres anus og gjort samleiebevegelser - i alle fall én gang til sædavgang. Videre var han i perioden1993 til 1994 funnet skyldig i ved to anledninger å ha oppnådd utuktig omgang med en tredje pasient ved også å innbille ham at dette ville være gunstig for behandlingen av ham. I byretten og lagmannsretten fastsatte meddommerne straffen til fengsel i 3 år, mens fagdommerne stemte for en mildere straff. Høyesterett uttalte at det måtte reageres strengt overfor disse grove forbrytelsene, men hensett til As helsetilstand, hans høye alder (nærmere 74 år) og at det hadde tatt lang tid før saken ble pådømt i byretten, satte Høyesterett straffen til fengsel i 2 år og 6 måneder.
Til toppen