Trusler mot journalister

09.10.2002, 2002/684, straffesak, anke
straffeloven § 227
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot C (advokat John Christian Elden)
Matningsdal, Gjølstad, Coward, Støle, Schei

C var i lagmannsretten dømt for trusler etter straffeloven § 227 første straffalternativ ved å ha fremsatt drapstrussel mot to journalister i X. Trusselen omfattet også eventuelle andre journalister som måtte skrive ufordelaktig om hans yngre bror, D.

Bakgrunnen for saken var at X 12. januar 2001 hadde en større artikkel om D hvor det på førstesiden var opplyst at han var ettersøkt i forbindelse med "likvideringen" på Y 8. januar 2001 av en person med antatt tilknytning til "A-gjengen". Politiets mistanke var rettet mot personer fra "B-gjengen", som D angivelig hadde tilknytning til. I oppslaget, som også inneholdt et stort foto av D, var det opplyst at han etter drapet hadde "gått under jorden". C ringte samme formiddag til avisen om saken, og avtalte et møte samme dag med de aktuelle journalistene. Under samtalen sa han at han ville ta med seg en maskinpistol, og i en senere tekstmelding opplyste han at han ble kalt "Big brother" "i gjengen" - dvs. "B-gjengen". Under møtet fremsatte han som nevnt drapstrusler mot de to journalistene som møtte ham, samt eventuelle andre journalister dersom de skrev mer om hans bror i tilknytning til Y-drapet. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i 45 dager, men Høyesterett forhøyet den til 75 dager. Det ble særlig fremhevet at pressens viktige funksjon i et demokrati tilsier at straffenivået for trusler som tar sikte på å påvirke pressens virksomhet, må være atskillig høyere enn trusler for øvrig. Dette innebærer videre at trusler mot journalister i anledning av deres journalistiske virke ikke kan sammenlignes med straffenivået for andre sårbare grupper som utsettes for ran, vold og trusler - for eksempel drosjesjåfører og ansatte i kiosker, bensinstasjoner mv.
Til toppen