Høyesterett - sivil

Merverdiavgift for utenlandsregistrerte luftfartøy i innenriks fart

19.12.2002, 2002/552, sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 1 bokstgav d før endringslov 17. desember 1999 nr. 88 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) mot Esso Norge AS, AS Norske Shell og Statoil ASA, Hjelpeintervenienter: Braathens ASA og SAS (advokat Ingvald Falch)

Til toppen