Høyesterett - straff

Skal straffesak avvises når tiltalte allerede er ilagt forhøyd tilleggsskatt

03.05.2002, 2001/1527, straffesak, kjæremål. Plenumssak EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) og B (advokat Cato Schiøtz og advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadv Rt-2002-557

Forvaring - sikring

18.12.2002, 2002/915, straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1, EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Forvaring - tidsramme og minstetid

18.12.2002, 2002/663, straffesak, anke Straffeloven §§ 39 c nr. 1 og 39 e A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Til toppen