Krav om prisavslag for skade på takterrasse mv.

27.03.2003, 2002/1060, sivil sak, anke
Avhendingslova §§ 3-1 og 4-12, forholdet til eierseksjonsloven. Skatteloven § 7.13
Torbjørn Gjelsvik (advokat Tallag Andersen) mot Thor-Ole Vågene og Hilde Haaheim (advokat Erik Myhr Nilsen)
Stabel, Tjomsland, Flock, Zimmer og Dolva

Saken gjaldt krav om prisavslag for skader på takterrasse mv. ved kjøp av leilighet i et boligsameie. Leiligheten ligger i en eldre bygård som ble seksjonert. Råloftet ble seksjon nr. 9 og solgt med rett for kjøper til å anlegge leilighet og altan mot bakgården. Etter byggingen ble leiligheten solgt til et ektepar, så til Gjelsvik, som i 1998 solgte den til Vågene og Haaheim. I 1999 oppdaget de vannskader innendørs som viste seg å komme fra takterrassen, og de utbedret skadene for i alt kr 237 199.

Partene er enige om at skadene skyldes konstruksjonsfeil ved terrassen. Gjelsvik avviste ansvar, fordi han mente terrassen er fellesareal, og at det er sameiet som har vedlikeholdsplikten. Sameiet har avvist ansvar. Byretten ga Gjelsvik medhold, mens lagmannretten kom til at det forelå en mangel ved salgsgjenstanden og ga prisavslag etter avhendingslova. Et eventuelt ansvar for sameiet etter eierseksjonsloven hindrer ikke mangelsbeføyelser etter avhendingslova. Høyesterett kom til samme resultat, og tok dermed ikke standpunkt til sameiets eventuelle vedlikeholdsplikt. Uttalt at mangelsvurderingen kan bli annerledes i forhold til fellesarealer, men at forskjellen normalt bare gir seg utslag i omfanget av kravet. Terrassen var her en del av kjøpsavtalen, og var forbundet med leilighetens boareal på en slik måte at den - i forhold til avhendingslova - måtte ses som en del av bruksenheten. Det ble gjort fradrag i prisavslagkravet for kjøpernes skattefordel. Høyesterett la til grunn at de ville få inntektsfradrag for kostnadene ved utbedring av ekstraordinær skade, jf. skatteloven § 7-13. Det er sikker praksis for at skade som skyldes konstruksjonsfeil omfattes, og det måtte legges til grunn at fradragsretten også omfatter konstruksjonsfeil i tidligere eieres eiertid.
Til toppen