Straffutmåling ved voldtekt

25.04.2003, 2002/1490, straffesak, anke
Straffeloven § 192 første ledd bokstav b
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)
Gussgard, Stang Lund, Utgård, Flock og Schei

Fornærmede hadde satt seg inn i domfeltes bil fordi hun trodde det var en drosje, og bedt om å bli kjørt hjem etter et restaurantbesøk. Etter kort tid låste sjåføren dørene og begynte å beføle henne på lårene. Hun protesterte, men ble så sterkt rammet av angst at hun ikke maktet å gjøre fysisk motstand.

Domfelte kjørte henne til et lite beferdet sted, der han løftet henne fra passasjersetet til baksetet. Han la seg oppå henne, kysset henne på brystene og førte fingre inn i hennes skjede. Ved en kraftanstrengelse kom hun seg løs og løp bort. Forholdet ble begått få dager etter lovendringene 11. august 2000 da seksuell utnyttelse av noen som er ute av stand til å motsette seg dette, ble strafferettslig likestilt med voldtekt, noe som innebar en vesentlig straffeskjerpelse. Lagmannsretten hadde utmålt en straff på fengsel i 2 år. Høyesterett forkastet domfeltes anke
Til toppen