Høyesterett - sivil

Offentlig skifte i uskiftebo

30.01.2003, 2002/162, sivil sak, anke arveloven § 19 tredje ledd annet punktum C (advokat Karstein J. Espelid) mot D og E (advokat Arne Seemann Berg)

Tomtesalg, avtalerett, foreldelsesloven

03.02.2003, 2002/488, sivil sak, anke Vergemålsloven § 49 første ledd jf. § 90 c, foreldelsesloven § 3 nr. 1 Åsta Mæland (advokat Helge J. Talmo) mot Kåre Alvsvåg og Oddrun Alvsvåg (advokat Haldor Tveit)

Til toppen