Avgjørelser 2005

Alle avgjørelser

Grovt skadeverk, valda ved eldspåsetjing med meir

22.12.2005, HR-2005-02004-A, (sak nr. 2005/1555), straffesak, anke Straffelova §292 jf. § 291 A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) Rt-2005-1726

Varetektsfrådrag ved fullstendig isolasjon

21.12.2005, HR-2005-01997-A, (sak nr. 2005/1252), straffesak, anke Straffelova § 60 første ledd andre punktum Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2005-1724

Uteblivelse fra sesjon

22.12.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber Rt-2005-1775

Gyldigheten av førerkort ervervet i et annet EØS-land

22.12.2005, HR-2005-02005-A, (sak nr. 2005/1325), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 24 første ledd første punktum a nr. 3 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger) Rt-2005-1770

Uteblivelse fra sesjon

22.11.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber) Rt-2005-1775

Arbeidsulykke/yrkesskade

21.12.2005, HR-2005-02000-A, (sak nr. 2005/1071), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. A (advokat Lars Olav Skårberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Petter Jespersen) Rt-2005-1757

Straffutmåling - seksuell omgang med 3 1/2 år gammel datter

21.10.2005, HR-2005-01991-A, (sak nr. 2005/1558), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, jf. § 197 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Gunnar Hagen) Rt-2005-1707

Varetektsfradrag ved fullstendig isolasjon

21.12.2005, HR-2005-01996-A, (sak nr. 2005/1038), straffesak, anke Straffeloven § 60 første ledd andre punktum A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen) Rt-2005-1718

Straffutmåling - narkotikaforbrytelser

21.12.2005, HR-2005-01994-A, (sak nr. 2005/879), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd A (advokat John Christian Elden) B (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2005-1709

Begjæring om gjenopptakelse av straffesak (incest).

12.12.2005, HR-2005-01932-A. (sak nr. 2005/594), straffesak, KJÆREMÅL Straffeprosessloven § 391 nr. 3, straffeprosessloven § 392 annet ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) Rt-2005-1665

Personinntekt beregnet i aksjeselskap.

05.12.2005, HR-2005-01892-A, (sak nr. 2005/79), sivil sak, anke Skatteloven § 12-10 første ledd bokstav c Prosjekt Partners AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Andreas Stang Lund) Rt-2005-1585

Verdsetjing av rettar i sjøareal - Florø

01.12.2005, HR-2005-01881-A, (sak nr. 2005/131), sivil sak, anke Skjønnsloven § 54b første ledd første punktum, jf. § 54 I. Flora kommune (advokat Bjørn Stordrange) mot Sameiet Florø Gård (advokat Magne Revheim) og II. Sameiet Florø Gård (advokat Magne Revheim) mot Flora kommune (advokat Bjørn Stordrange) Rt-2005-1577

Forsøk på innførsel av heroin - straffutmåling

01.12.2005, HR-2005-01879-A, (sak nr. 2005/1101), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 1 jf. EMK artikkel 13 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari) Rt-2005-1571

Straffutmåling for narkotikabrotsverk - rehabilitering

01.12.2005, HR-2005-01880-A, (sak nr. 2005/1102), straffesak, anke Straffelova § 162 fyrste og andre leden, jf. femte leden m.m. - straffutmåling - kravet til rimeleg tid i EMK artikkel 6 - rehabilitering. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari) Rt-2005-1574

Trusler for å påvirke en aktør i rettsvesenet

28.11.2005, HR-2005-01855-A, (sak nr. 2005/1261), straffesak, anke straffeloven § 132a Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Cecilie Gulnes) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) Rt-2005-1557

Varemerkeloven - Varemerket GULE SIDER

Høyesteretts dom 06.12.2005, HR-2005-01905-A, (sak nr. 2005/539), sivil sak, anke Varemerkeloven §§ 13 og 38, markedsføringsloven § 8 Findexa AS (advokat Arne Ringnes) mot Firma-Katalogen AS (advokat Peter G. Nitter) Rt-2005-1601

Forsettleg drap - forsøk på valdtekt - straffutmåling.

21.11.2005, HR-2005-01812-A, (sak nr. 2005/854), straffesak, anke Straffelova § 233 første leden og § 192 første leden bokstav a A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva) Rt-2005-1521

Refselse av barn

30.11.2005, HR-2005-01865-A, (sak nr. 2005/1020), straffesak, anke Straffeloven § 228 første ledd A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) Rt-2005-1567

Personbefordring i forhold til merverdiavgiftsloven

28.11.2005, HR-2005-01854-A, (sak nr. 2005/307), sivil sak, anke merverdiavgiftsloven § 5b nr. 9 slik den lød før opphevelse v/endringslov 2003/102 Team Sail Stavanger AS (advokat Rolf Erik Disch) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Thomas Nordby) Rt-2005-1550

Innløsning av et festet areal etter krav fra bortfesteren

16.11.2005, HR-2005-01789-A, (sak nr. 2005/92), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf. § 172 første ledd Sylvia Anny Sivertsen mfl. (advokat John Egil Bergem) mot Lisbeth Fjerstad mfl. (advokat Eivind Bjøralt)

Krav om eit tillegg til prisane som stod i anbodet.

16.11.2005, HR-2005-01781-A, (sak nr. 2005/36), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 andre ledd jf. § 172 første ledd Sør-Norge Aluminium AS (advokat Hans Cappelen) mot Byggekompaniet AS (advokat Harald Fosse)

Eldpåsetjing - tidsfastsett straff/forvaring

03.11.2005, HR-2005-01727-A, (sak nr. 2005/894)m straffesak, anke Straffelova § 148 første ledd første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2005-1442

Gyldighet av skatteligning

04.11.2005, HR-2005-01737-A, (sak nr. 2005/403), sivil sak, anke Ligningsloven § 8-1 nr. 1 tredje punktum Firda Sjøfarmer AS (advokat Ulf Sørdal) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjringsadvokaten v/advokat Richard Saue) Rt-2005-1279

Voldtekt

02.11.2005, HR-2005-01718-A, (sak nr. 2005/1275), straffesak, anke Straffeloven § 192 og § 193 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A og B (advokat Mette Yvonne Larsen) Rt-2005-1401

Tidsbegrenset selvskyldnerkausjon stilt av en bank

03.11.2005, HR-2005-01728-A, (sak nr. 2005/523), sivil sak, anke Konkursloven § 63 jf, § 60 Skogbu Eiendom AS (advokat Clement Endresen) mot Skudenes & Aakra Sparebank (advokat Bjarte Kristian Døssland) Rt-2005-1447

Rett til fradrag i skatt for omkostninger ved angrep på ordinær ligning

03.11.2005, HR-2005-01726-A (sak nr. 2004/1806), sivil sak, anke: Skatteloven 1911 § 44 første ledd. som tilsvarer skatteloven 1999 § 6-1 første ledd TOTAL E&P Norge AS mfl. (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Naalsund) Rt-2005-1271

Rederibeskatningsordningen

02.11.2005, HR-2005-01717-A, (sak nr. 2005/23), sivil sak, anke § 51 A i skatteloven av 1911 Dyvi Shipping AS (advokat Geir Even Asplin) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) Rt-2005-1421

Promillekøyring - tap av førerett

20.10.2005, HR-2005-01652-A, (sak nr. 2005/920), straffesak, anke Vegtrafikklova § 33 nr. 3 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel) Rt-2005-1315

Medverknad til oppbevaring av hasj.

20.10.2005, HR-2005-01653-A, (sak nr. 2005/946), straffesak, anke Straffelova § 162 første ledd jf. legemiddellova § 24 første ledd A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari) Rt-2005-1319

Sex med pike som var under 14 år

18.10.2005, HR-2005-01638-A, (sak nr. 2005/584), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2005-1274

Ekspropriasjonserstatning - alpinanlegg.

14.10.2005, HR-2005-01627-A, (sak nr. 2005/3) sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 5 A (advokat Magne Revheim) mot Voss kommune v/Voss Utvikling AS (advokat Pål H. Heldal) B mfl. (advokat Stig J. Harris) mot Voss kommune v/Voss Utvikling AS (advokat Pål H. Heldal) Rt-2005-1255

Vold mot politiet - straffutmåling

23.09.2005, HR-2005-01517-A, (sak nr. 2005/878), straffesak, anke Straffeloven § 127. EMK artikkel 6 nr. 1 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) Rt-2005-1210

Festeavgift for boligtomter

22.09.2005, HR-2005-01512-A, (sak nr. 2005/198), sivil sak, anke tomtefesteloven § 15, forskrift om tomtefeste § 2 Finn Bergsli mfl. (advokat Sten Løitegaard) mot Gerd Skou mfl. (advokat Lars Skjelbred) Rt-2005-1202

Saksbehandlingsanke

19.09.2005, HR-2005-01498-A (sak nr. 2005/704), straffesak, anke Straffeprosessloven § 319 tredje ledd annet punktum A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) Rt-2005-1153

Gyldigheten av ligningsvedtak.

21.09.2005, HR-2005-01502-A, (Sak nr. 2004/1815), sivil sak, anke Selskapsskatteloven § 5-2 nr. 2, tidligere skattelov §45 første ledd jf. §43 annet ledd bokstav b I. Staten v/Vestfold fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) mot Skjelland Holding AS (advokat Eivind Ludvigsen) og II. A, B og C (advokat Eivind Ludvigsen) mot Staten v/Vestfold fylkesskattekontor Rt-2005-1171

Fradragsrett for tap på fordring overfor et amerikansk datterdatterselskap.

20.09.2005, HR-2005-01491-A, (sak nr. 2005/141), sivil sak, anke Den tidligere skatteloven §44 første ledd bokstav d - nå skatteloven av 1999 § 6-2 andre ledd Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem) mot Commersial Buildings AS (advokat Einar Harboe) Rt-2005-1157

Ansvar etter gruppelivsforsikring

15.09.2005, HR-2005-01471-A, (sak nr. 2005/7), sivil sak, anke avtaleloven § 36 Vesta Forsikring AS (advokat Knut Langfeldt) mot A (advokat Johan Henrik Frøstrup) Rt-2005-1112

Legemsfornærmelse - straffutmåling

13.09.2005, HR-2005-01449-A, (sak nr. 2005/802), straffesak, anke straffeloven § 228, 1.ledd, jf. § 232 og strl. § 291 1.ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Odd Rune Torstrup) Rt-2005-1096

Overføring til tvungent psykisk helsevern

13.09.2005, HR-2005-01448-A, (sak nr. 2005/757), straffesak, anke straffeloven § 39 og kap. 5 i lov om psykisk helsevern A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Rt-2005-1091

Straffutmåling ved trugsmål med etterfølgjande skadeverk

02.09.2005, HR-2005-01395-A, (sak nr. 2005/562), straffesak, anke straffelova § 227 første straffalternativ og straffelova § 291 første leden, jf. andre leden A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Katharina Rise) Rt-2005-1067

Straffutmåling ved grov narkotikaforbrytelse

02.09.2005, HR-2005-01396-A, (sak nr. 2005/855), straffesak, anke straffeloven § 162 andre ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål Lønseth) Rt-2005-1070

Besittelse og videreformidling av barnepornografi - straffutmåling

02.09.2005, HR-2005-01387-A, (sak nr. 2005/477), straffesak, anke straffeloven § 204 første ledd bokstav d slik bestemmelsen lød førlovendringen 20.05.2005 nr. 29 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Kjell Holst Sæther) Rt-2005-1058

Spørsmål om hva som hører under lagretten

02.09.2005, HR-2005-01394-A, (sak nr. 2005/799), straffesak, anke straffeloven § 162 første og annet, jf. femte ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt) Rt-2005-1064

Barnepornografi - straffutmåling

29.06.2005, HR-2005-01053-A, (sak nr. 2005/337), straffesak, anke straffelova § 204 fyrste leden bokstav d Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2005-919

Ran - straffutmåling

30.06.2005, HR-2005-01069-A, (sak nr. 2005/440), straffesak, anke straffelova § 39 nr. 1 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) Rt-2005-941

Bombesaken fra Drammen - erstatningsansvar.

29.06.2005, HR-2005-01050-A, (sak nr. 2005/63), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-2 I. A (advokat Håkon Knudsen) mot Gjensidige NOR Forsikring, If Skadeforsikring NUF, Enter Forsikring AS, Sparebank 1 Skadeforsikring og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige (advokat Runar Hansen) Rt-2005-901

Opplysningssvikt ved boligkjøp.

29.06.2005, HR-2005-01044-A, (sak nr. 2005/12), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-3 Sandnes Eiendomsmegling AS (advokat Kjetil Mellom) mot A (advokat Tom A. Torkildsen) Rt-2005-870

Straffutmåling - narkotikaoppbevaring.

30.06.2005, HR-2005-01067-A, (sak nr. 2005/95), straffesak, anke Straffeloven § 162 tredje, jf. første, jf. femte ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Carl Fredrik Fari) Rt-2005-934

Spørsmål om samfunnsstraff.

30.06.2005, HR-2005-01068-A, (sak nr. 2005/409), straffesak, anke Straffeloven § 219 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen) Rt-2005-938

Anke over lovanvendelse.

29.05.2005, HR-2005-01048-A, (sak nr. 2005/531), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke) mot A (advokat Erik Keiserud) Rt-2005-893

Anke over lovanvendelse,

29.06.2005, HR-2005-01048-A, (sak nr. 2005/531), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke) mot A (advokat Erik Keiserud) Rt-2005-893

Saksbehandlingsfeil.

29.06.2005, HR-2005-01051-A, (sak nr. 2005/220), straffesak, anke Straffeprosessloven § 304 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (ass.riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) Rt-2005-907

Straffutmåling ved befatning med 92 kg hasj.

29.06.2005, HR-2005-01054-A (sak nr. 2005/619), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd A (advokat berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger) Rt-2005-923

Forsikringsbedrager - fartsovertredelse

29.06.2005, HR-2005-01057-A, (sak nr. 2005/554), straffesak, anke Straffeloven § 272 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) Rt-2005-926

Fastsettelse av skattesats - norsk kontinentalsokkel.

29.06.2005, HR-2005-01041-A, (sak nr. 2004/1734), sivil sak, anke Ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181. Allseas Marine Contractors SA (advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) Rt-2005-855

Fysisk og psykisk mishandling av samboer.

29.06.2005, HR-2005-01958-A, (sak nr. 2005/589), straffesak, anke Straffeloven § 219 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Katharina Rise)  

Midlertidig arbeidsforhold

27.06.2005, HR-2005-01028-A, (sak nr. 2005/147), sivil sak, anke arbeidsmiljøloven § 58 A A (advokat Erling Høyte) mot B (advokat Geir S. Winters) Rt-2005-826

Refusjon av inngående merverdiavgift

30.06.2005, HR-2005-01073-A, (Sak nr. 2005/311), sivil sak, anke merverdiavgiftloven § 21 første ledd første punktum Porthuset AS (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) Rt-2005-951

Straffutmåling - narkotika og kjøring uten førerkort

15.06.2005, HR-2005-00961-A, (sak nr. 2005/559), straffesak, anke Straffeloven § 162, straffeloven § 61, vegtrafikkloven § 31 A (aadvokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger) Rt-2005-781

Ferdselsrett i strandsonen

21.06.2005, HR-2005-00989-A, (sak nr. 2004/1662), sivil sak, anke Friluftsloven § 2 første ledd, jf. § 1 a og tvistemålsloven § 75 A (advokat Helge Skaaraas) mot Hvaler kommune (advokat Lars Tobiassen) Rt-2005-805

Utleggstrekk i pensjon utbetalt i utlandet

08.06.2005, HR-2005-00910-A, (sak nr. 2004/1784) sivil sak, kjæremål Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 DnB NOR Bank ASA (advokat Henrik Nygaard) mot A (advokat Arne Meltvedt) Rt-2005-750

Skadeerstatning - regress

10.06.2005, HR-2005-00926-A, (sak nr. 2004/1697), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-7 nr. 3 A (advokat Christian Lundin) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) Rt-2005-769

Gyldigheten av adopsjonsvedtak

09.06.2005, HR-2005-00925-U, (sak nr. 2005/459) sivil sak, KJÆREMÅL Tvistemålsloven §§ 54, 404, 417 annet ledd og 427 annet ledd Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal) mot A (advokat Vidar Sinding) Rt-2005-764

Salg av narkotika - inndragning

14.06.2005, HR-2005-00950-A, (sak nr. 2005/490), straffesak, anke Straffeloven § 34 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jostein Johannessen) Rt-2005-779

Vold mot politiet - spørsmål om samfunnsstraff

01.06.2005, HR-2005-00881-A, (sak nr. 2005/357), straffesak, anke Straffeloven § 127 A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) Rt-2005-728

Hawala bankvirksomhet I

01.06.2005, HR-2005-00879-A, (sak nr. 2005/20), straffesak, anke Straffeloven § 29 nr. 2, valutareguleringsloven § 1, jf. § 10 I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen), B og C (advokat Morten Kjensli) Rt-2005-716

Hawala bankvirksomhet II

01.06.2005, HR-00880-A, (sak nr. 2005/224), straffesak, anke Straffeloven § 29 nr. 2, valutareguleringsloven § 1 jf. § 10 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Krav om tilbakebetaling av produksjonsavgift for produsert olje

07.06.2005, HR-2005-00905-A, (sak nr. 2005/83), sivil sak, anke Petroleumsloven av 29. november 1996 nr. 72 § 4-9 annet ledd Entreprise Oil Norge AS mfl. (advokat Christian Fr. Michelet) mot Staten v/Olje og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marianne Olssøn) Rt-2005-734

Straffutmåling - voldtekt/sovende kvinne

24.05.2005, HR-2005-00821-A, (sak nr. 2005/202), straffesak, anke straffeloven § 192 første ledd bokstav b Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Ellertsen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2005-663

Villedende markedsføring - saksomkostninger

24.05.2005, HR-2005-00820-U, (sak nr. 2005/393) sivil sak, KJÆREMÅL Tvistemålsloven § 175 annet ledd og § 181 annet ledd tredje punktum Cosulting Designers of Separators Norge AS (advokat Stella Margareta Tuft) mot ConSept AS (advokat Bernt Østhus) Rt-2005-666

Daglig omsorg - samværsrett

30.05.2005, HR-2005-00853-A, (sak nr. 2004/1864) sivil sak, anke Barneloven §§ 64 annet ledd, 48, 42 og 43 A (advokat Inger Marie Sunde) mot B (advokat Kåre Tengs-Pedersen) Rt-2005-682

Rett til å stå i stilling

12.05.2005, HR-2005-00779-U, (sak nr. 2005/563), sivil sak, KJÆREMÅL Arbeidsmiljøloven § 61 nr, 4 første ledd A (advokat R. Morten Børslid) mot X AS (advokat Magne Mjaaland) Rt-2005-646

Omsorgsovertaking

11.05.2005, HR-2005-00768-A, (sak nr. 2004/335). sivil sak, anke Barnevernlova §4-12 fyrste leden bokstav a og bokstav d X kommune (kommuneadvokat Elisabeth Myran Winsnes) mot A (advokat Trygve Staff) Rt-2005-624

Tap av førarrett

11.05.2005, HR-2005-00772-A, (sak nr. 2005/134), straffesak. anke Vegtrafikklova § 31 fyrste leden, jf. § 3 og § 12 andre leden A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Inger Wiig) Rt-2005-641

Felling av bjørn - naudverjeføresegna i viltlova

11.05.2005, HR-2005-00769-A, (sak nr. 2005/189), straffesak, anke viltlova § 11 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Helge Johann Kaasbøll) mot A mfl. (advokat Erik Keiserud) Rt-2005-631

Konsesjonsvilkår

10.05.2005, HR-2005-00761-A, (sak nr. 2004/1376), sivil sak, anke Grunnloven §105 Eldbjørg Samuelsen (advokat Anders Ryssdal) mot Staten v/Direktoratet for Naturforvaltning (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Holmedal) Rt-2005-607

Varetektsfengsling - Nokas-saken - kjæremål

29.04.2005, HR-2005-00686-U, (sak nr. 2005/607), straffesak, kjæremål straffeloven § 132 første ledd Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Marte Svarstad Brodtkorb) Rt-2005-590

Utmåling av straff for grov narkotikaforbrytelse

29.04.2005, HR-2005-00687-A, (sak nr. 2005/326), straffesak, anke straffeloven § 162, 2. ledd, jf. 5. ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Erik Keiserud) Rt-2005-593

Familievold

29.04.2005, HR-2005-00688-A, (sak nr. 2005/217), straffesak, anke straffeloven § 228 første ledd og § 227 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2005-595

Seksuell omgang med jente under 14 år

27.04.2005, HR-2005-00666-A, (sak nr. 2005/246), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta, A (advokat Arve Opdahl) mot B (advokat Tore Angen) Rt-2005-559

Avvikende regnskapsår - skatteloven

28.04.2005, HR-2005-00670-A, (sak nr. 2004/1728), sivil sak, anke skatteloven Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regj.adv. v/advokat Asle Bjelland) mot Baker Hughes Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar) Rt-2005-577

Kjøpsrett

20.04.2005, HR-2005-00630-A, (sak nr. 2004/1619), sivil sak, anke Kjøpsloven § 41 tredje ledd og § 65 IKM Testing AS (advokat Per Jan Selmer) mot A (advokat Preben Falck) RT-2005-480

Oppbevaring av narkotika - spørsmål om samfunnsstraff

20.04.2005, HR-2005-00629-A, (sak nr. 2005/153), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og andre ledd A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Hans Jørgen Bender) Rt-2005-478

Fastsetjing av uføretidspunkt

27.04.2005, HR-2005-00664-A, (sak nr. 2005/109), sivil sak, anke folketrygdlova § 12-10 Staten v/Rikstrygdeverket (Regj.adv. v/advokat Christian H P Reusch) mot Tor Øverland (advokat Henrik Grønhaug) Rt-2005-548

Straffutmåling - valdtekt

27.04.2005, HR-2005-00665-A, (sak nr. 2005/252), straffesak, anke straffelova § 192 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Rt-2005-556

Straffutmålingen for uaktsomt drap i trafikken

29.04.2005, HR-2005-00682-A, (sak nr. 2005/193), straffesak, anke Straffeloven § 239 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) Rt-2005-586

Fordeling av aksjeutbytte

27.04.2005, HR-2005-00662-A, (sak nr. 2005/25), sivil sak, anke Aksjeloven § 8-3 A mfl. (advokat William Nybø) mot Bergshav Shipholding AS (advokat Lars A. Christensen) Rt-2005-539

Seksuell omgang med barn

27.04.2005, HR-2005-00663-A, (sak nr. 2005/170), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c, m.m. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger) Rt-2005-544

Ran av bensinstasjon - spørsmål om samfunnsstraff

29.04.2005, HR-2005-00676-A, (sak nr. 2005/302), straffesak, anke Straffeloven § 267 jf. § 268 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup) Rt-2005-573

Nedlasting av porno på arbeidsgivers dataanlegg

22.04.2005, HR-2005-00649-A, (sak nr. 2004/1776), sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 66 I. ConocoPhillips Norge (advokat Arild Friestad) mot A og B (advokat Are Trøan Nilsen), II. A og B (advokat Are Trøan Nilsen) mot ConocoPhillips Norge (advokat Arild Friestad) Rt-2005-518

Lungekreft - yrkesskade

21.04.2005, HR-2005-00634-A, (sak nr. 2004/1536), sivil sak, anke Folketrygdloven § 13-7 jf. § 13-4 annet ledd A (advokat Carl Gunnar Sandvold) mot Staten v/Rikstrygdeverket (kst. regjeringsadvokat Bård Tønder) Rt-2005-495

Eiendomsmeglers krav på provisjon - salg i Sverige

21.04.2005, HR-2005-00641-A, (sak nr. 2004/1746), sivil sak, anke lov om eiendomsmegling § 4-2 andre ledd, jf. fjerde ledd Jan G. Lilledal AS (advokat Svein Chr. Valen) mot Aktiebolaget Strands Bruk (advokat Birger Svensson) Rt-2005-507

Advokatbevilling

07.04.2005, HR-2005-00545-A, (sak nr. 2004/1295), sivil sak, anke Domstolloven §§ 220 og 230 A (advokat Atle Helljesen) mot Staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) Rt-2005-416

Kraftverksbeskatning

06.04.2005, HR-2005-00541-A, (sak nr. 2004/1273), sivil sak, anke Skatteloven av 1911 Gloppen kommune (advokat Morten Søvik) mot Staten v/Sogn og Fjordane fylkesskattekontor (advokat Rolf Husebø) Rt-2005-394

Gebyrbeslutning

11.04.2005, HRkjæremålsutvalg HR-2005-00580-U, (sak nr. 2005/88), sivil sak, kjæremål Rettsgebyrloven § 8 A (advokat Henrik Jensen) mot Staten v/Justisdepartementet Rt-2005-434

Spørsmål om inhabilitet for meddommar

31.03.2005, HR-2005-00490-A, (sak nr. 2005/32), straffesak, anke domstollova § 108 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg) Rt-2005-365

Straffutmåling - bilbombe i ekskonas bil

17.03.2005, HR-2005-00429-A, (sak nr. 2004/1813), straffesak, anke Straffeloven § 148 I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg), II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Frode Sulland) og III. A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Anne Cathrine Vogt) Rt-2005-289

Rettergangsfeil - ufullstendig opplyst sak

17.03.2005, HR-2005-00439-A, (sak nr. 2004/1037), straffesak, anke og (sak nr. 2004/1792), straffesak, anke Straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen) Rt-2005-321

Straffutmåling ved narkotikabrotsverk

17.03.2005, HR-2005-00436-A, (sak nr. 2004/1749 og sak nr. 2004/1754), straffesaker, anker straffeloven § 162 første og tredje ledd A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta Rt-2005-314

Skattemessig avskrivning

17.03.2005, HR-2005-00435-A (sak nr. 2004/1767), sivil sak, anke skatteloven § 14-41 første ledd bokstav g og h Bakke Bro Bryggen ANS (advokat Petter Dragvold) mot Staten v/Sør-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) Rt-2005-306

Endring i jordskifteloven - bare for fremtidige saker

17.03.2005, Skriftlig sak, HR-2005-00417-A, (sak nr. 2004/1570), sivil sak, anke Jordskifteloven § 61 annet ledd A mot Staten v/Samferdselsdepartementet v/Staten vegvesen Region Vest (advokat Thor Gjerde) Rt-2005-279

Heving av kjøp - krav om erstatning

15.03.2005, HR-2005-00392-A, (sak nr. 2004/1400), sivil sak, anke Kjøpsloven § 18 første ledd, kjøpsloven §§ 40 og 67 Tamro MedLab AS (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Institutt for Medisinsk Pleie AS (advokat Jan Krohn) Rt-2005-257

Avtale om slakting av laks - spørsmål om mislighold

15.03.2005, HR-2005-00397-A, (sak nr. 2004/1351), sivil sak, anke Aksjeloven §§ 6-31 og 6-33 Pan Fish Norway AS (advokat Wenche Elizabeth Arntzen) mot Alsvåg Fiskeprodukter AS (advokat Arvid Dahm) Rt-2005-268

Medvirkning til falsk forklaring - spørsmål om samfunnsstraff

08.03.2005, HR-2005-00344-A, (sak nr. 2005/72 og sak nr. 2005/73), straffesaker, anker Straffeloven § 166 og § 171 nr. 2, straffeloven § 28 a A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes) Rt-2005-190

Gyldighet av utvisningsvedtak

11.03.2005, HR-2005-00375-A, (sak nr. 2004/1631), sivil sak, anke Utledningsloven § 29 første ledd bokstav c og § 29 andre ledd Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Nordby) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2005-238

Falsk melding, brot på vegtrafikklova og lekamsskading

28.02.2005, HR-2005-00299-A, (sak nr. 2005/55), straffesak, anke Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf. § 12 fyrste ledd A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Siw Morrow) Rt-2005-164

Fartsbrot - straffutmåling

01.03.2005, HR-2005-00310-A, (sak nr. 2004/1799), straffesak, anke Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf § 5 fyrste ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) Rt-2005-170

Fartsbrot - samfunnsstraff og straffutmåling

01.03.2005, HR-2005-00309-A, (sak nr. 2005/1), straffesak, anke Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf § 5 fyrste ledd jf. andre ledd jf. skiltforskriften § 8 jf. vegtrafikklova § 33 nr. 1 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) Rt-2005-134

Grovt uaktsomt trygdebedrageri - straffutmåling

03.03.2005, HR-2005-00328-A, (sak nr. 2005/53), straffesak, anke Straffeloven § 271 a jf. § 270, straffeloven § 280 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Katteland) Rt-2005-185-A

Voldtekt - gjentakelse - straffutmåling

16.02.2005, HR-2005-00246-A, (sak nr. 2004/1753) straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav a og straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Skatte- og avgiftsunndragelser - straffutmåling

08.02.2005, HR-2005-00203-A (sak nr. 2004/1762), straffesak, anke merverdiavgiftsloven § 72, ligningsloven § 12-2 mfl A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Tone Haave)

Seksuelt misbruk av psykisk utviklingshemmet kvinne

18.02.2005, HR-2005-00258-A, (sak nr. 2004/1586), straffesak, anke straffeloven § 193 andre ledd A mfl. (advokat Berit Reiss-Andersen og advokat Olav M. Hohle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) Rt-2005-154

Tap av førerett

09.02.2005, HR-2005-00209-A, (sak nr. 2004/1888), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Seksuell omgang med barn under 16 år.

04.02.2005, HR-2005-00194-A, (sak nr. 2004/1515), straffesak, anke Straffeloven § 196 første, jf. andre ledd bokstav a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Samleie med mindreårig pike.

08.02.2005, HR-2005-00207-A, (sak nr. 2004/1676), straffesak, anke Straffeloven § 196 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Haugesundsdrapet - straffutmåling

01.02.2005, HR-2005-00171-A, (sak nr. 2004/1648), straffesak, anke straffeloven § 233 og straffeloven § 268 A (advokat Erling O. Lyngtveit) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta Rt-2005-83

Narkotika - straffutmåling

26.01.2005, HR.-2005-00132-A, (sak nr. 2004/1646), straffesak, anke straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Seksuell omgang med barn - straffutmåling

26.01.2005, HR-2005-00130-A, (sak nr. 2004/1621), straffesak, anke straffeloven § 195 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg)

Strømbrudd - økonomisk tap for nettselskapet

27.01.2005, HR-2005-00138-A, (sak nr. 2004/1352), sivil sak, anke If Skadeförsäkring AB (publ.) ved den norske filialens generalagent (advokat Kjetill Mellum) mot Troms Kraft Nett AS (advokat Gunnar Martinsen)

Ulovlig felling av jerv - straffutmåling

01.02.2005, HR-2005-00162-A, (sak nr. 2004/1594) straffesak, anke Villoven § 56 første ledd første og annet punktum I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) II. A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) Rt-2005-76

Til toppen