Høyesterett - straff

Grovt skadeverk, valda ved eldspåsetjing med meir

22.12.2005, HR-2005-02004-A, (sak nr. 2005/1555), straffesak, anke Straffelova §292 jf. § 291 A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) Rt-2005-1726

Uteblivelse fra sesjon

22.12.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber Rt-2005-1775

Gyldigheten av førerkort ervervet i et annet EØS-land

22.12.2005, HR-2005-02005-A, (sak nr. 2005/1325), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 24 første ledd første punktum a nr. 3 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger) Rt-2005-1770

Uteblivelse fra sesjon

22.11.2005, HR-2005-02006-A, (sak nr. 2005/1306), straffesak, anke Militærnekterloven § 2 sammenholdt med § 3 og vernepliktloven § 49 I. A (advokat Øyvind Solberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud) mot A (advokat Øyvind Solber) Rt-2005-1775

Straffutmåling - seksuell omgang med 3 1/2 år gammel datter

21.10.2005, HR-2005-01991-A, (sak nr. 2005/1558), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, jf. § 197 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Gunnar Hagen) Rt-2005-1707

Voldtekt - gjentakelse - straffutmåling

16.02.2005, HR-2005-00246-A, (sak nr. 2004/1753) straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav a og straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Skatte- og avgiftsunndragelser - straffutmåling

08.02.2005, HR-2005-00203-A (sak nr. 2004/1762), straffesak, anke merverdiavgiftsloven § 72, ligningsloven § 12-2 mfl A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Tone Haave)

Tap av førerett

09.02.2005, HR-2005-00209-A, (sak nr. 2004/1888), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 33 nr. 1 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)

Seksuell omgang med barn under 16 år.

04.02.2005, HR-2005-00194-A, (sak nr. 2004/1515), straffesak, anke Straffeloven § 196 første, jf. andre ledd bokstav a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Samleie med mindreårig pike.

08.02.2005, HR-2005-00207-A, (sak nr. 2004/1676), straffesak, anke Straffeloven § 196 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Narkotika - straffutmåling

26.01.2005, HR.-2005-00132-A, (sak nr. 2004/1646), straffesak, anke straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Seksuell omgang med barn - straffutmåling

26.01.2005, HR-2005-00130-A, (sak nr. 2004/1621), straffesak, anke straffeloven § 195 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg)

Til toppen