Samleie med mindreårig pike.

08.02.2005, HR-2005-00207-A, (sak nr. 2004/1676), straffesak, anke
Straffeloven § 196 første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)
Bruzelius, Gussgard, Matningsdal, Stabel og Aasland

Saken gjaldt utmåling av straff og oppreisning for et tilfelle der en 30 år gammel mann hadde ett samleie med en pike på 14 år og 11 måneder.

Fornærmede oppsøkte domfelte i hans bolig, etter at han hadde invitert henne hjem til seg for å se på film. Hun satte seg i sofaen. Han dusjet og serverte henne to drinker. Domfelte tok initiativet til at de to kysset hverandre. Etter hvert begynte han å beføle henne og å kle av henne og seg selv. Han befølte og slikket henne deretter i skrittet, og gjennomførte et samleie med sædavgang. Han benyttet ikke prevensjon. Fornærmede gjorde ikke motstand, og forholdt seg passiv under samleiet. Hun turte ikke si fra om at hun ikke ønsket samleie med domfelte. Det forelå ikke noe kjærlighetsforhold mellom partene. Tingretten fastsatte straffen til ubetinget fengsel i seks måneder, mens lagmannsretten satte straffen til fengsel i 75 dager. Høyesterett mente at straffen var satt for lav, og satte den til fengsel i 120 dager. Det ble særlig vektlagt at det dreiet seg om en vesentlig eldre og mer erfaren manns utnyttelse av en ung jente - etter at han hadde servert henne alkohol. Den omstendighet at han ikke benyttet prevensjon - noe som utsatte fornærmede for å bli gravid, og iallfall for engstelsen for å bli det - bidro også til å gjøre forholdet alvorlig. Tingretten hadde utmålt oppreisningserstatningen til 45 000 kroner. Lagmannsretten satte beløpet til 20 000 kroner. Høyesterett mente dette var noe lavt, og satte det til 25 000 kroner.
Til toppen