Avgjørelser 2007

Alle avgjørelser

Straffutmåling ved ildspåsettelse

Høyesteretts kjennelse 16.05.2007, HR-2007-00884-A, (sak nr. 2007/359), straffesak, anke Straffeloven § 148 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen) Rt-2007-797

Utmåling av foretaksstraff

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02159-A, (sak nr. 2007/1569), straffesak, anke Straffeloven § 294 første ledd nr. 3 SAS Scandinavian Airlines Norge AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher) Rt-2007-1841

Uttalelser om jøder

Høyesteretts kjennelse 21.12.2007, HR-2007-02150-A, (sak nr. 2007/947), straffesak, anke Straffeloven § 135a Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1807

Straffutmåling etter påkøyrsel

Høgsteretts orskurd 17.12.2007, HR-2007-02121-A, (sak nr. 2007/1620), straffesak, anke Straffelova § 239 og vegtrafikklova § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud) Rt-2007-1790

Straffutmåling ved aktlaust drap

Høgsteretts orskrud, 10.12.2007, HR-2007-02075-A, (sak nr. 2007/321), straffesak, anke Straffelova § 239 og arbeidsmiljølova § 86 A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thornæs) Rt-2007-1774

Straffutmåling for grovt ran

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02061-A, (sak nr. 2007/1516), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1746

Spørsmål om organisert kriminell gruppe

Høyesteretts dom 10.05.2007, HR-2007-00844-A, (sak nr. 2007/73), straffesak, anke Straffeloven § 60 a A (advokat Gunnar K. Hagen), B (advokat Erling O. Lyngtveit) og C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Rt-2007-744

Lovbruken ved økonomisk utruskap

Høgsteretts orskurd 08.05.2007, HR-2007-00832-A, (sak nr. 2007/214), straffesak, anke Straffelova § 275 A (advokat Per Erik Bergsjø) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Dennis Danielsen) Rt-2007-731

Grovt tjuveri. Anke over inndragning

Høyesteretts orskurd 03.05.2007, HR-2007-00800-A, (sak nr. 2007/276), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kjetil Omholt) Rt-2007-680

Spørsmål om frådrag og straff etter tilståing

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00752-A, (sak nr. 2006/1951), straffesak, anke, og (sak nr. 2006/1952), straffesak, anke A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentege måtalemakta ( statsadvokat Helge Johan Kaasbøll) B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Helge Johan Kaasbøll) Rt-2007-636

Fastsetjing av straff for ran og truslar

Høgsteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00753-A, (sak nr. 2007/28), straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-626

Mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts kjennelse, 07.05.03., HR-2007-00799-A, (sak nr. 2007/229), straffesak, anke, Den offentlige påtalemyndighet mot A Rt-2007-676

Vold mot konduktør på tog

Høyesteretts kjennelse, 07.05.02., HR-2007-00783-A, (sak nr. 2006/1950), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet mot A Rt-2007-632

Inndragning av våpen og ammunisjon

Høgsteretts dom 20.04.2007, HR- 2007-00748-A, (sak nr. 2007/58), straffesak, anke Straffelova § 35 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stina Sveier Nilsen) Rt-2007-579

Samfunnsstraff for kjøring i 134 km/t i 80-sone

Høyesteretts kjennelse 20.04.2007, HR-2007-00735-A, (sak nr. 2007/227), straffesak, anke Straffeloven § 28 a Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-577

Straffutmåling ved fartsoverskridelse

Høyesteretts dom 20.04.2007, HR-2007-00734-A, (sak nr. 2007/71), straffesak, anke A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval) Rt-2007-577

Seksuell omgang med barn under 14 år. Straffutmåling.

Høgsteretts orskurd 29.3.2007, HR-2007-00623-A, (sak nr. 2006/1879), straffesak, anke Straffelova § 195 første ledd og første straffalternativ og § 59 annet ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Kjell Holst Sæther) Rt-2007-504

Straffutmålinga ved innehaving av barnepornografi

Høgsteretts orskurd 16.3.2007, HR-2007-00516-A, (sak nr. 2006/1805), straffesak, anke Straffelova § 204 A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Arild Oma) Rt-2007-422

Motarbeiding av rettsvesenet

Høyesteretts dom og kjennelse 21.3.2007, HR-2007-00562-A, (sak nr. 2006/1377), straffesak, anke Straffeloven § 132a A (advokat Gunnar K. Hagen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot B (advokat John Christian Elden) Rt-2007-439

Avvisning på grunn av manglende påtalekompetanse

Høyesteretts kjennelse 16.3.2007, HR-2007-00519-A, (sak nr. 2006/1824), straffesak, anke Straffeprosessloven § 66 Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Helge Wesenberg) Rt-2007-382

Straffutmåling ved innførsel og salg av amfetamin

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00498-A, (sak nr. 2006/1698), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Glent) Rt-2007-399

Straffutmåling for valdtekt

Høgsteretts dom 6.3.2007, HR-2007-00455-A, (sak nr. 2006/1842), straffesak, anke Straffelova § 54 nr. 3 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-347

Straffutmåling og betydningen av tilståelse

Høyesteretts dom 1.3.2007, HR-2007-00420-A, (sak nr. 2006/1700), straffesak, anke Straffeloven § 59 andre ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) Rt-2007-330

Spørsmål om rett til frådrag for fridomsrøving

Høgsteretts dom 1.3.2007, HR-2007-00422-A, (sak nr. 2006/1625), straffesak, anke Straffelova § 60 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Rt-2007-333

Straffutmåling for innsidehandel

Høyesteretts kjennelse 21.2.2007, HR-2007-00363-A, (sak nr. 2006/1600), straffesak, anke Verdipapirhandelloven § 14-3, jf. § 2-1 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hedvig Moe) Rt-2007-275

Rettmessigheten av politiets provokasjon i en narkotikasak

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00328-A, (sak nr. 2006/1699), straffesak, anke Straffeloven § 162 første, jf. tredje ledd, jf. femte ledd, jf. § 49 A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-268

Straffutmåling for promillekjøring

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00327-A, (sak nr. 2006/1729), straffesak,anke Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd bokstav d) A (advokat Erik Keiserud mot Den offentlige påtalemyndighet ( førstestatsadvokat Morten Holmboe) Rt-2007-252

Spørsmål om idømmelse av forvaring

Høyesteretts kjennelse 12.2.2007, HR-2007-00296-A, (sak nr. 2006/1517), straffesak, anke Straffeloven § 39 c nr. 1 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Gro Aanensen Kleven) Rt-2007-183

Seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts dom 18.1.2007, HR-2007-00130-A, (sak nr. 2006/1747), straffesak, anke Straffeloven § 56 c og § 59 annet ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Rt-2007-61

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom 12.1.2007, HR-2007-00075-A, (sak nr. 2006/1696), straffesak, anke straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) Rt-2007-37

Begrepet "offentlig myndighet" i sak om falsk erklæring

Høyesteretts dom 9.1.2007, HR-2007-00045-A, (sak nr. 2006/1687), straffesak, anke Straffeloven § 166 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Johansen) mot A (advokat Geir Jøsendal) Rt-2007-28

Straffutmåling ved fartsovertredelse

Høyesteretts dom 4.1.2007, HR-2006-00017-A, (sak nr. 2006/1596), straffesak, anke Vegtrafikkloven §§ 5, 31 og 33 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Arild Oma) Rt-2007-13

Bruk av foretaksstraff overfor enkeltpersonforetak

Høyesteretts kjennelse 14.05.2007, HR-2007-00866-A, (sak nr. 2006/1887), straffesak, anke Straffeloven § 75 første ledd Enkeltpersonforetaket A v/B' arvinger (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) Rt-2007-785

Spørsmål om straffutmåling i rehabiliteringssituasjon

Høgsteretts dom 11.05.2007, HR-2007-00858-A, (sak nr. 2007/324), straffesak, anke Straffelova § 162 første og andre ledd A (advokat Metty Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål S. Berg) Rt-2007-763

Valdtekter. Spørmål om bruk av forvaring

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00883-A, (sak nr. 2007/238), straffesak, anke Straffelova § 39c nr. 1 A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingrid Johansen) Rt-2007-791

Utmåling av straff for krenkelse av besøksforbud

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00899-A, (sak nr. 2007/358), straffesak, anke Straffelova § 342 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) Rt-2007-825

Anstifting av brann

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01992-A, (sak nr. 2007/803), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 2-1 TrygVesta Forsikring og Securitas AS (advokat Rune N. Stiegler) mot If Skadeforsikring NUF og Aker Yards Florø AS (advokat Jan Hubert) Rt-2007-1665

Mangelfulle domsgrunnar

Høgsteretts orskurd 29.11.2007, HR-2007-02002-A, (sak nr. 2007/1484), straffesak, anke Straffelova § 120 første straffalternativ Den offentlege påtalemakta (Sjefen for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen) Rt-2007-1663

Festeavgift ved forlenging av festekontrakt

Høgsteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02021-A, (sak nr. 2007/1084), sivil sak, anke Lars Andersen mfl. (advokat Finn Leonthin) mot Tore Bjørn Glppe mfl. (advokat Toril Grimsvang Kjøllesdal) Rt-2007-1697

Tolking og anvendelse av finansavtaleloven

Høyesteretts dom 5.12.2007, HR-2007-02047-A, (sak nr. 2007/281), sivil sak, anke. AS Reinsfjell (advokat Stephen Knudtzon, rettslig medhjelper: advokat Erik Samuelsen) mot HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Magnus Hellesylt) Rt-2007-1738

Normpris for utvunnen petroleum

Høgsteretts dom 4.12.2007, HR-2007-02029-A, (sak nr. 2007/333), sivil sak, anke Petroleumsskattelova § 3 første ledd bokstav a jf. § 4 første ledd TOTAL E&P Norge AS (advokat Jan B. Jansen) mot staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Rt-2007-1729

Oppseiing av agentavtale

Høgsteretts dom 7.12.2007, HR-2007-02063-A, (sak nr. 2007/1358), sivil sak, anke DnB NOR ASA (advokat Stig B. Andersen) mot Torbjørn Fagerli (advokat Arild Paulsen) Rt-2007-1753

Tolking av straffridomsregelen i straffelova § 167

Høgsteretts orskurd 7.12.2007, HR-2007-02062-A, (sak nr. 2007/1524), straffesak, anke Straffelova § 167 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1749  

Tilbakekall av autorisasjon for lege

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02162-A, (sak nr. 2007/1014), sivil sak, anke Helsepersonelloven § 57 Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) mot A (advokat Pål M. Andreassen) Rt-2007-1851

Spørsmål om fradrag ved kjøp av aksjer

Høyesteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02152-A, (sak nr. 2007/698), sivil sak, anke Skatteloven § 6-1 og § 6-2 Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Drilling Supervision Consulting AS (advokt Ivan Skjæveland) Rt-2007-1822

Rett til uføreytingar

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02151-A, (sak nr. 2007/693), sivil sak, anke Folketrygdlova kapittel 12 Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot A (advokat Ståle Myhre) Rt-2007-1815

Røyking i røykelosje

Høgsteretts dom 21.12.2007, HR-2007-02148-A, (sak nr. 2007/1496), sivil sak, anke over dom. Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen Asmundsson) mot Geminix AS, Røykens Venner (hjelpeintervenient) (advokat Kjersti Patricia Amundsen) Rt-2007-1801

Anbud på gang- og sykkelvei i Hammerfest

Høyesteretts dom 14.12.2007, HR-2007-02114-A, (sak nr. 2007/683), sivil sak, anke NIDA Entreprenør AS (advokat Stein Hegdal) mot Hammerfest kommune (advokat Stein Ness) Rt-2007-1783

Regress mellom forsikringsselskap

Høyesteretts dom 10.12.2007, HR-2007-02074-A, (sak nr. 2007/974), sivil sak, anke If Skadeforsikring NUF og Grev Wedels Plass 9 ANS (advokat Gustav Johan Selmer) mot Gjensidige Forsikring (advokat Jardar Aas) Rt-2007-1768

Fastsettelse av festeavgift

Høyesteretts dom 3.12.2007, HR-2007-02022-A, (sak nr. 2006/1958, sivil sak, anke Tomtefesteloven § 15 andre ledd Morten Bøvre (advokat Helge Skaaraas) mot Kine Alm mfl. (advokat Tallag Andersen) Rt-2007-1706

Gyldigheten av Utlendingsnemndas beslutning om tidligere vedtak

Høyesteretts dom 03.05.2007, HR-2007-00798-A, (sak nr. 2006/1956), sivil sak, anke Utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav b, jf. tredje ledd A (advokat Emil Tømmerdal Nordby) mot staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble) Rt-2007-667

Forlengelse av festeforhold (boligfeste).

Høyesteretts kjennelse, 07.05.04, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke (sak nr. 2007/350) sivil sak, anke og (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke sak 2007/237: Mette-Marit Sakrisvold mfl. mot Cecilie Nustad mfl. sak nr 2007/350: Svein Olaf Sørheim mot Opplysningsvesenets Fond sak 2007/410: Berit Mogan Lindheim mot Melsom mfl Rt-2007-705

Habilitetskjennelse i forb. med plenumssak - tomtefeste

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2007, HR-2007-00818-P, (sak nr. 2007/237), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/350), sivil sak, anke, (sak nr. 2007/410), sivil sak, anke Sak nr. 2007/237, sivil sak, anke: Mette-Marit Sakrisvold mfl. - Cecilie Nustad mfl. Sak nr. 2007/350, sivil sak, anke: Svein Olaf Sørheim - Opplysningsvesenets Fond Sak nr. 2007/410, sivil sak, anke: Berit Mogan Lindheim - Bjørg Mels...

Avtale om veirett

Høyesteretts dom 24.04.2007, HR-2007-00751-A, (sak nr. 2006/1634), sivil sak, anke Carl Otto Løvenskiold (advokat Fabian Stang) mot Gunnvor Marie Greni (advokat Joakim Marstrander) Rt-2007-604

Fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon

Høyesteretts dom 20.04.2007, HR-2007-00732-A, (sak nr. 2006/1834), sivil sak, anke Barneloven § 4-20 X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) mot A (advokat Venil Katharina Thiis) og B (advokat Arve Opdahl) Rt-2007-561

Krav til aktsomhet for hundeeier

Høyesteretts kjennelse 29.3.2007, HR-2007-00622-A, (sak nr. 2007/47), sivil sak, anke Hundeloven § 28 første ledd, jf. § 4 tredje ledd A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gro Øien) Rt-2007-500

Erstatning til grunneiere ved anlegg av høyspentlinje

Høyesteretts dom 28.3.2007, HR-2007-00607-A, (sak nr. 2006/1279), straffesak, anke Grannelova § 2 Statnett SF (advokat Helge M. Svarva) Hjelpeintervenient: Energibedriftenes landsforening (advokat Gunnar Martinsen) mot Ola Nordvik, Ingrid Strøm, Karen Saltnes og Arnstein Saltnes (advokat Tallag Andersen) Rt-2007-464

Spørsmål om vederlag betalt ved bruk av festerett

Høgsteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00493-A, (sak nr. 2006/1686), sivil sak, anke Tomtefestelova § 6 Torbjørn Abusdal (advokat Helge Tofte) mot Johan Bernt Michelsen (advokat Helge Wigemyr) Rt-2007-385

Krav om erstatning for spillegevinst

Høyesteretts dom 19.3.2007, HR-2007-00521-A, (sak nr. 2006/1381), sivil sak, anke Spillereglement for totalisatorspill punkt 4 Stiftelsen Norsk Rikstoto (advokat Peter Simonsen) mot Tom A. Schanke (advokat Ola Mæland) Rt-2007-425

Foreldelsesfrist for krav om erstatning

Høyesteretts dom 13.3.2007, HR-2007-00494-A, (sak nr. 2006/1584), sivil sak, anke Foreldelsesloven § 3 Voest-Alpine Austria Draht BmbH (advokat Tor Vale) mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Olav Bergsaker) Rt-2007-392

Midlertidig forføyning mot kringkasting av Brennpunkt-dokumentar

Høyesteretts kjennelse 14.3.2007, HR-2007-00506-A, (sak nr. 2006/1694), sivil sak, kjæremål Grunnloven § 100 Christer Tromsdal (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Norsk Rikskringkasting AS (advokat Jon Wessel-Aas) Hjelpeintervenient Norsk Redaktørforening (advokat Vidar Strømme) Rt-2007-404

Erstatning ved eiendomsavståelse

Høyesteretts dom 26.2.2007, HR-2007-00388-A, (sak nr. 2006/1256), sivil sak, anke Ekspropriasjonserstatningsloven § 4 andre ledd, jf. § 7 Finnjord AS (advokat Helge M. Svara) mot Lenvik kommune (advokat Øystein Sagen) Rt-2007-290

Foreldelse av krav etter aksjeloven

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00318-A, (sak nr. 2006/1329) sivil sak, anke Aksjeloven § 2-19 Kristiansand Dataopplæring AS, dets konkursbo (advokat Øystein E. Krabberød) mot Jan Erik Sedal m.fl. (advokat Kjetill Mellum) Rt-2007-220

Gyldigheten av forvaltningsvedtak

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00326-A, (sak nr. 2006/1362), sivil sak, anke Plan- og bygningsloven § 7 Trallfa Forus IV AS (advokat Ulf-Einar Staalesen) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) Rt-2007-257

Begjæring om opprettelse av begrensningsfond

Høyesteretts kjennelse 15.2.2007, HR-2007-00325-A, (sak nr. 2006/1449), sivil sak, kjæremål Sjøloven § 170 Reederei Hans-Jürgen Hartman M/S "Kvitnes GmbH & Co KG (advokat Trond Eilertsen) mot staten v/Fiskeri- og kystdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Nordtvedt) Rt-2007-246

Spørsmål om fylkesmannens vedtak kan prøves av domstolene

Høyesteretts dom 15.2.2007, HR-2007-00324-A, (sak nr. 2006/1278), sivil sak, anke Sosialtjenesteloven § 10-3 Kongsberg kommune (Kommuneadvokaten i Kongsberg v/advokat Frode Lauareid) mot Nes kommune (advokat Leif Oscar Olsen) Rt-2007-234

Gyldigheten av skatteligninger

Høyesteretts dom 13.2.2007, HR-2007-00309-A, (sak nr. 2006/1250), sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 58 første ledd Siv.ing. Erling Bjartnes AS og Hex AS (advokat Tore E. Brath) mot staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Per Sandvik) Rt-2007-209

Erstatning for psykisk skade etter bilulykke

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00293-A, (sak nr. 2006/847), sivil sak, anke A (advokat Einar I. Lohne) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Svein Å. Bergseth) Rt-2007-158

Erstatning for psykisk skade etter en arbeidsulykke

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00294-A, (sak nr. 2006/1113), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11 A (advokat Tor Kielland) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Ole Andresen) Rt-2007-172

Gyldighet av oppsigelse av avtale om driftstilskudd

Høyesteretts dom 12.2.2007, HR-2007-00295-A, (sak nr. 2006/451), sivil sak, anke Kommunehelsetjenesteloven § 4-1 Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo (advokat Camilla Selman) mot Hans Roger Geinhoff, Kristin Merete Bjerkås og Elisabeth Krefting Bjelland (advokat Bjørn Bråthen) Norsk Fysioterapeutforbund (hjelpeintervenient) Rt-2007-193

Verdsettelsesprinsipp ved eiendomsskattetakst

Høyesteretts dom 8.2.2007, HR-2007-00271-A, (sak nr. 2006/790), sivil sak, anke Byskatteloven 18. august 1911 nr. 9 §§ 4 og 5, jf. eiendomsskatteloven § 33 annet ledd Narvik kommune (advokat Caroline Lund) mot Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) (advokat Elin Sætre Løfsgaard) Rt-2007-149

Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) Rt-2007-140

Betydningen av skriftlig arbeidsavtale (i arbeidsforhold)

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00255-A, (sak nr. 2006/1174), sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven av 2005 §§ 14-5, 14-6 og 14-8 A (advokat Eyvind Mossige) mot Den norkse kirke vX kirkelige fellesråd X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Elisabeth Finsnes) Rt-2007-129

Allmennhetens rett til bading

Høyesteretts dom 1.2.2007, HR-2007-00238-A, (sak nr. 2006/1170), sivil sak, anke Friluftsloven § 9 Kjell Christian Ulrichsen (advokat Arne Didrik Kjørnæs) mot Sandefjord kommune (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) Rt-2007-102

Tolking av testament

Høyesteretts dom 8.1.2007, HR-2007-00038-A, (sak nr. 2006/1247), sivil sak, anke Arveloven § 5 første ledd A og B (advokat Arild Paulsen) mot C (advokat Frode Henning Antonsen) Rt-2007-16

Forbud mot offentlig gjengivelse av straffedom

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 12.04.2007, HR-2007-00672-U, (sak nr. 2007/461), straffesak, kjæremål Domstolloven § 124 første ledd, EMK art. 6 nr. 1 Bergensavisen Rt-2007-518

Innsyn i dokumenter i straffesak

Høyesteretts kjæremålutvalgs kjennelsen 27.2.2007, HR-2007-00393-U, (sak nr. 2007/290), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 264 sjette ledd, jf. § 242 a og § 292a A (advokat Sverre Næss), B (advokat Johnny Veum), C (advokat Morten Furuholmen) og D (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Rt-2007-321

Krav til rask saksbehandling

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 2.3.2007, HR-2007-00430-U, (sak nr. 2007/271), straffesak, kjæremål Straffeloven § 39 f annet ledd, EMK artikkel 5 nr. 4 A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet Rt-2007-343

Tvangsoppløsning av aksjeselskap

Høyesteretts kjennelse 16.05.2007, HR-2006-00887-A, (sak nr. 2006/1831), sivil sak, kjæremål Aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 5 Nordpol Telecom AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Nordpol Telecom AS, dets tvangsoppløsningsbo, hjelpeintervenient staten v/Finansdepartementet (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rt-2007-801

Innførsel av 9,6 kg amfetamin

Høgsteretts dom 16.05.2007, HR-2007-00888-A, (sak nr. 2007/257), straffesak, anke Straffelova § 64, jf. § 62 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) Rt-2007-813

Meirverdiavgift. Etterrekning

Høgsteretts dom 24.05.2007, HR-2007-00945-A, (sak nr. 2006/1737), sivil sak, anke Meirverdiavgiftslova § 16 første ledd nr. 8, jf. annet ledd bokstav a Stabenfeldt AS (advokat Marianne Brockmann Bugge) mot staten v/Finansdepartementet (regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) Rt-2007-1055

Innsyn i dokumentbevis fremlagt i et avsluttet tvistemål

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse 10.05.2007, HR-2007-00875-U, (sak nr. 2007/446), sivil sak, kjæremål Os og Fusaposten (advokat Inger Hygen Flostrand) mot Pareto Securities ASA (advokat Inger Ekker Bartnes) og Fusa kommune (advoakt Erik Myhr Nilsen) Rt-2007-757

Krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven

Høyesteretts kjennelse 6. juni 2007, HR-2007-01004-A, (sak nr. 2007/82), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11, jf. folketrygdloven § 13-3 Gjensidige Forsikring (advokat Bård Iversen) mot A (advokat Christian Thrane Asserson) Rt-2007-882

Spørsmål om varslingsregelen i forsikringsavtaleloven

Høyesteretts dom 6. juni 2007, HR-2007-01003-A, (sak nr. 2007/138), sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 8-6 KLP Skadeforsikring AS (advokat Joakim Bakke-Nielsen) mot Gjensidige Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Lasse V. Haugen) Rt-2007-877

Garantert tilleggspensjon for unge uføre

Høyesteretts dom 7. juni 2007, HR-2007-01014-A, (sak nr. 2006/1721), sivil sak, anke Folketrygdloven § 3-21 A (advokat Per Tore Berg) mot staten v/Arbeids- og verferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Therese Steen) Rt-2007-912

Hjemmelsgrunnlaget for visitasjon

Høyesteretts kjennelse 12.06.2007, HR-2007-01044-A, (sak nr. 2007/267), straffesak, anke Politiloven § 10 A og B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Quigstad) Rt-2007-940

Domfellelse for bounndragelse og kreditorbegunstigelse

Høyesteretts dom 12.06.2007, HR-2007-01043-A, (sak nr. 2007/259), straffesak, anke Straffeloven § 281 tredje ledd, jf. første ledd og § 284 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet ( statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-932

Narkotika

Høyesteretts kjennelse 15.06.2007, HR-2007-01073-A, (sak nr. 2007/192), straffesak, anke Straffeloven § 162 A og B (advokat John Christian Elden) C (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Rt-2007-961

Straffutmåling for økonomisk kriminalitet

Høyesteretts dom 19.06.2007, HR-2007-01102-A, (sak nr. 2007/440), straffesak, anke Straffeloven § 317 A, B og C (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng) Rt-2007-973

Norsk Tipping AS enerett til å drive utbetalingsautomater

Høyesteretts dom 26.06.2007, HR-2007-01144-A, (sak nr. 2005/1320), sivil sak, anke EØS-avtalens hoveddel, artikkel 31 og artikkel 36 Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Kultur- og kirkedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) Rt-2007-1003

NOKAS-saken - straffutmåling

Høyesteretts dom 29.06.2007, HR-2007-01184-A, (sak nr. 2007/517), straffesak, anke, Straffeloven § 268 andre og tredje ledd, jf. § 267 første og tredje ledd, jf. § 60a Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot 1. A (advokat Øystein Storrvik), 2. B (advokat Morten Furuholmen), 3. C (advokat John Christian Elden), 4. D (advokat Harald Stabell), 5. E(advokat Marius O....

Legemsbeskadigelse, straffutmåling

Høyesteretts dom 28. juni 2007, HR-2007-01174-A, (sak nr. 2007/487), straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ. Spørsmål om samfunnsstraff A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentligepåtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Rt-2007-1089

Grovt underslag av 182 000 kroner

Høyesteretts dom 27.06.2007, HR-2007-01166-A, (sak nr. 2007/653), straffesak, anke Straffeloven § 255 jf. § 256 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Strand) Rt-2007-1043

Utmåling av straff for en legemsbeskadigelse

Høyesteretts dom 28.06.2007, HR-2007-01173-A, (sak nr. 2007/226), straffesak, anke Straffeloven § 229 annet straffalternativ A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentligepåtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-1052

Spørsmål om husleieloven

Høyesteretts dom 28.06.2007, HR-2007-01175-A, (sak nr. 2006/1918), sivil sak, anke A og B (advokat Dag Arne Ruud) mot C (advokat Finn Eide) Rt-2007-1090

Spørsmål om straff for tre polititjenestemenn for maktbruk ved pågripelse

Høyesteretts kjennelse, 23.8.2007, HR-2007-01474-A, (sak nr. 2007/518), straffesak, anke Politiloven § 6 Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) og A (bistandsadvokat Erling O. Lyngtveit) mot B (advokat Knut Smedsrud), C og D (advokat Lars E. Skotvedt) Rt-2007-1172

Lovanvendelsen i straffesak etter forurensningsloven

Høyesteretts kjennelse 23.8.2007, HR-2007-01476-A, (sak nr. 2007/568), straffesak, anke Forurensningsloven § 8 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot X (advokat Morten Steenstrup) Rt-2007-1183

Spørsmål om krav til kontradiksjon var mishalde

Høgsteretts orskurd 28.08.2007, HR-2007-01497-A, (sak nr. 2007/463), sivil sak, anke Kvinesdal kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Alis Karin Skranefjell m.fl. (advokat Per Øyvin Andersen) Rt-2007-1196

Uaktsomt drap ved bruk av motorisert snescooter

Høyesteretts kjennelse 10.9.2007, HR-2007-01557-A, (sak nr. 2007/711), straffesak, anke Straffeloven § 239 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Halsbog) mot A (advokat Erik Keiserud) Rt-2007-1211

Manglende rapportering av omlasting av fisk

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01614-A, (sak nr. 2007/648), straffesak, anke Forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, jf. § 2 A og B (advokat Hallvard Østgård) og B og C (advokat Jan E. Holvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Rt-2007-1345

Reklamasjonsfristens lengde ved kjøp av mobiltelefon

Høyesteretts dom 21.9.2007, HR-2007-01592-A, (sak nr. 2007/264), sivil sak, anke Forbrukerkjøpsloven § 27 Stiftelsen Elektronikkbransjen (advokat Hege B. Ersdal, rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange) mot HELP Forsikring AS (advoakt Per Racin Fosmark) Rt-2007-1274

Innførsel av 20 kg hasj, straffutmåling

Høyesteretts dom 25.9.2007, HR-2007-01632-A, (sak nr. 2007/865), straffesak, anke Straffeloven § 162 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-1341

Forsørgingsplikt og brudd på opplysningsplikt

Høyesteretts kjennelse 20.9.2007, HR-2007-01599-A, (sak nr. 2007/1064), straffesak, anke Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bodil Thorp Myhre) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1269

Krav om yrkesskadeerstatning

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01666-A, (sak nr. 2006/1886), sivil sak, anke A (advokat Carl Aasland Jerstad) mot Tryg Vesta Forsikring (advokat Ivar Holst) Rt-2007-1370

Straffutmåling for salg av metanolholdig sprit

Høyesteretts dom 28.9.2007, HR-2007-01661-A, (sak nr. 2007/59), straffesak, anke A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg) Rt-2007-1553

Straffutmåling for to drap

Høgsteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01590-A, (sak nr. 2007/960), straffesak, anke Straffelova § 233 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Terje Nybøe) mot A (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1253

Forelding av kjøparens erstatningskrav

Høgsteretts dom 13.9.2007, HR-2007-01576-A, (sak nr. 2006/1968), sivil sak, anke Nordic Last og Buss AS (advokat Trond Skogly) mot If Skadeforsikring NUF og AS TIRB (advokat Gustav Johan Selmer) Rt-2007-1236

Påkøyrsle med bil av annan bil i fart

Høgsteretts dom 5.10.2007, HR-2007-01705-A, (sak nr. 2007/1031), straffesak, anke Straffelova § 291 første ledd, jf. andre ledd og vegtrafikklova § 31, jf. § 3 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Harald Strand) mot A (advokat Gunnar K. Hagen) Rt-2007-1384

Anke over odelstakst

Høgsteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01597-A, (sak nr. 2007/158), sivil sak, anke Odelslova § 49 første ledd Pinsevennenes Evangeliesenter (advokat Erik Johnsrud) mot Arvid Eraker og Solveig Eraker Svidal (advokat Thomas Hjermann) Rt-2007-1257

Overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Høyesteretts kjennelse 11.10.2007, HR-2007-01742-A, (sak nr. 2007/374), straffesak, anke Straffeprosessloven § 216 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Erik Keiserud), B (advokat Geir Jøsendal), C og D (advokat Odd Rune Torstrup) og E (advokat John Christian Elden) Rt-2007-1409

Utbetaling av yrkesskadeforsikring

Høyesteretts dom 12.10.2007, HR-2007-01745-A, (sak nr. 2007/430), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-1 A (advokat Erik Torall) mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Harald Holm Glad) Rt-2007-1415

Domstolenes kompetanse til å prøve fredningsvedtak

Høyesteretts dom 20.9.2007, HR-2007-01598-A, (sak nr. 2007/274), sivil sak, anke Naturvernloven § 20a Per Furset Aarhus (advokat Odd Walther Moi) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H.P. Reusch) Rt-2007-1263  

Rett til innsyn i dokumenter i en annen straffesak

Høyesteretts kjennelse 12.10.2007, HR-2007-01746-A, (sak nr. 2007/469), straffesak, anke Straffeprosessloven § 264 A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) Rt-2007-1435

Utlevering av krigsforbrytar

Høgsteretts orskurd 17.10.2007, HR-2007-01773-A, (sak nr. 2007/1313), straffesak, anke Utleveringslova § 10 nr.2 A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Pål K. Lønseth) Rt-2007-1453

Arbeidsmiljølovens anvendelse ved dykkerulykke

Høyesteretts kjennelse 17.10.2007, HR-2007-01774-A, (sak nr. 2007/922), straffesak, anke Arbeidsmiljøloven - lov av 4. februar 1977 nr. 4 A, B og X (advokat Sven Ivar Sanstøl) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Rune B. Hansen) Rt-2007-1458

Anke over overskjønn

Høgsteretts dom 26.9.2007, HR-2007-01647-A, (sak nr. 2007/480), sivil sak, anke Tron Skovli (advokat Søren L. Lous) mot staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Christian H.P. Reusch) Rt-2007-1354

Ulovleg fråvær frå militær førstegongsteneste

Høgsteretts orskurd 17.10.2007, HR-2007-01776-A, (sak nr. 2007/909), straffesak, anke Militær straffelov § 34 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (generaladvokat Arne Willy Dahl) Rt-2007-1468

Overskjønn til fastsettelse av innløsningsverdi

Høyesteretts dom 10.10.2007, HR-2007-01731-A, (sak nr. 2007/317), sivil sak, anke Aksjeloven § 4-7 femte ledd Energiselskapet Buskerud AS (advokat Marius Juul Møller) mot Flesberg Elektrisitetsverk AS (advokat Ulf Larsen) Rt-2007-1392  

Utmåling av straff for lekamsskading av to tilfeldige offer

Høgsteretts dom 17.10.2007, HR-2007-01775-A, (sak nr. 2007/691), straffesak, anke Straffelova § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232 A (advokat John Christian Elden) og B ( advokat Trygve Staff) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2007-1465

Polititenestemenns maktbruk i samband med pågriping

Høgsteretts orskurd 24.10.2007, HR-2007-01793-A, (sak nr. 2007/1073), straffesak, anke Straffelova § 228 jf. § 48 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) Rt-2007-1473

Foreldelse av krav om yrkesskadeerstatning

Høyesteretts dom 26.10.2007, HR-2007-01805-A, (sak nr. 2007/838), sivil sak, anke Yrkesskadeerstatningsloven § 15 Sjøtrygdegruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap (advokat Svein Å. Bergset) mot A (advokat Thomas Christian Wangen) Rt-2007-1479

Tap av føreretten etter grovt brot på tollova

Høgsteretts dom 1.11.2007, HR-2007-01836-A, (sak nr. 2007/1206), straffesak, anke Vegtrafikklova § 33 nr. 1, tapsforskrifta §§ 2-6 og 4-1 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Stein Vale) Rt-2007-1503

Hovedentreprenørs krav på vederlag fra sideentreprenør

Høyesteretts dom 1.11.2007, HR-2007-01835-A, (sak nr. 2007/315), sivil sak, anke NS 3420 og NS 3430 JM Byggholt AS (advokat Tone Bjørn) hjelpeintervenient: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Petterson) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem) Rt-2007-1489

Kasting av bløtkake på finansministeren

Høyesteretts kjennelse 07.11.2007, HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke Straffeloven § 99 A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) Rt-2007-1559

Utvisning etter utlendingsloven

Høyesteretts dom 08.11.2007, HR-2007-01869-A, (sak nr. 2007/207), sivil sak, anke Utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a Najmuddin Faraj Ahmad (advokat Harald Stabell) mto Staten v/Arbeids- og inkluderingsdepartementet (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rt-2007-1573

Grov overtredelse av våpenloven

Høyesteretts kjennelse 7.11.2007, HR-2007-01863-A, (sak nr. 2007/1404), straffesak, anke Våpenloven § 33 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Håvard Kvalvåg) Rt-2007-1533

Rekkevidden av tillatelse til bruk av snøscooter

Høyesteretts dom 6.11.2007, HR-2007-01851-A, (sak nr. 2007/1086), straffesak, anke Forskrift 15. mai 1988 nr. 356 A (advokat Olav Eriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel) Rt-2007-1528

Forståelsen av kulturminneloven

Høyesteretts kjennelse 6.11.207, HR-2007-01850-A, (sak nr. 2007/247), sivil sak, anke Kulturminneloven § 10 Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold) mot Kvåle AS (advokat Inger Hygen Flostrand) Rt-2007-1511

Avskrivning av ervervet forretningsverdi/goodwill

Høyesteretts dom 7.11.2007, HR-2007-01862-A, (sak nr. 2007/622), sivil sak, anke Skatteloven § 6-10 andre ledd jf. tredje ledd AS Scansales Agenturforretning (advokat Jørgen Lund) mot staten v/Nord-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen) Rt-2007-1543

Spørsmål om uskyldspresumsjonen i EMK

Høyesteretts kjennelse 8.11.2007, HR-2007-01875-A, (sak nr. 2007/972), straffesak, anke Straffeloven § 132 A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Svein Holden) Rt-2007-1601

Erstatningskrav etter heving fra kjøpers side

Høyesteretts dom 8.11.2007, HR-2007-01874-A, (sak nr. 2007/632), sivil sak, anke Avhendingsloven § 3-9 Iris Nielsen og Johnny Nielsen (advokat Knut Bachke) mot Erichsen & Wold AS (advokat Yngve von Ahnen) Rt-2007-1587

Ny behandling av bombesaken i Drammen

Høyesteretts kjennelse 19.11.07, HR-2007-01941-A, (sak nr. 2007/1488), straffesak, anke A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) Rt-2007-1609

Krav om odelsløsning

Høyesteretts dom 20.11.2007, HR-2007-01947-A, (sak nr. 2007/486), sivil sak, anke Odelsloven av 1974 § 42 første ledd Johanne Møretrø (advokat Sverre Grette) mot Ellen Marie Møretrø Øverland (advokat Halvard Duesund) Rt-2007-1625

Gyldighet av forvaltningsvedtak - gjennomsyn av elektronisk lagret materiale

Høyesteretts dom 20.11.2007, HR-2007-01946-A, (sak nr. 2007/979), sivil sak, anke Ligningsloven § 10-4 nr. 1 bokstav b Bernh. Larsen Holding AS, Kver AS og Increased Oil Recovery AS (advokat Trond Hatland) mot staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) Rt-2007-1612

Rekkevidden av forsikringsplikten

Høyesteretts dom 26.11.2007, HR-2007-01985-A, (sak nr. 2007/576), sivil sak, anke Bilansvarsloven § 15 Trafikkforsikringsforeningen (advokat Børre Lid) mot AS ChricoBil (advokat Terje Bryn) Rt-2007-1653

Grovt bedrageri i Finance Credit

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01995-A, (sak nr. 2007/760), straffesak, anke Straffeloven § 59 andre ledd A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) Rt-2007-1677

Bruk av foretaksstraff for overtredelser av forurensningsloven

Høyesteretts dom 28.11.2007, HR-2007-01998-A, (sak nr. 2007/889), straffesak, anke Forurensningsloven § 78, jf. straffeloven § 48 a og § 48 b Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot X (advokat Jørgen Bull) Rt-2007-1684

Til toppen